Zveme Vás na komunitně osvětové setkání, které se skuteční v rámci projektu Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha pod reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000672. Setkání na téma Principy demokratického vzdělávání dětí a mládeže se uskuteční 21. června 2021 od 16:00 v prostorách základní školy Parentes. Rádi přivítáme rodiče naší školy!