Jeden den v naší škole

Jak vypadá vyučování v naší škole? Podívejte se na fotografie! Prvňáčky můžete vidět při matematice profesora Hejného, angličtině a výtvarné výchově, druhačky se v prvouce učí o vodě a samy si natírají knihovničku a třeťáci si ve výtvarce vyrábějí pokoj snů a v hudební výchově koncertují.