Jaký smysl má dodržovat pravidla?

Že bez dodržování pravidel nic nefunguje, si děti demonstrovaly během dnešního celoškolního setkání s tématem ctnosti na měsíc září: dodržování pravidel.

Můžeme jíst v hodině, chodit pozdě či bez uniformy, hrát si v hodině na mobilu nebo být drzý ke svému učiteli?

Páťáci si připravili pro všechny scénku na téma pravidla ve škole, slušné chování v autobuse a velmi aktuální pravidla dodržování správné hygieny.

Podívejte se na fotky!