Jak zvládnout první školní léta našich dětí?

Výchova dětí v období začátku školní docházky je hlavním tématem kurzu První písmena, jehož úvodní setkání se konalo v neděli 18. září v naší škole.

V kurzu se budou maželské páry postupně zabývat pěti případovými studiemi situací ve fiktivní rodině, nad kterými budou společně diskutovat, popisovat problémy, hledat možná řešení a vyměňovat si zkušenosti. Rodičům má kurz pomoci lépe rozumět svým dětem, správně s nimi komunikovat, efektivně řešit konflikty a třeba také nezapomenout věnovat svůj čas kromě dětí i svému partnerovi.

Více o kurzu