Do vězení za písničku

Žáci sedmé třídy se v Knihovně Václava Havla zúčastnili poučného a inspirativního workshopu na téma Lidská práva aneb „Do vězení za písničku“. Vzhledem k současnému dění v Evropě bylo téma velice aktuální, byť jsme otázkou lidských práv putovali také dobou poválečného Československa, s důrazem na osobnost  a působení pana prezidenta Václava Havla a jeho rodiny. Děti se formou zajímavých aktivit dozvěděly mnohé nové informace z dob, kdy se na našem území hledala cesta k znovunastolení základních lidských práv a svobod. V závěru žáci ztvárnili osobnosti ze současného století, jejichž vystupování ovlivnilo či mělo ovlivnit lidská práva, a těch, jimž práva byla odepřena.

Žáci si během 90 minut rozšířili nejen své obzory historie minulého století, ale sami se zkusili vcítit do rolí, kdy by jim práva, na která jsou běžně zvyklí, byla odepírána.