Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvodní stránka> Antigenní testování
Kategorie: News, ZS Parentes

Antigenní testování

Na stránkách MŠMT lze nalézt Manuál k provozu škol a testování. Z materiálu vybíráme: Žáci vstupují do školy s nasazeným ochranným prostředkem obličeje a úst (zdravotnická […]

1. září 2021

2.6 min read

Na stránkách MŠMT lze nalézt Manuál k provozu škol a testování.

Z materiálu vybíráme:

 • Žáci vstupují do školy s nasazeným ochranným prostředkem obličeje a úst (zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének) a ochranný prostředek používají ve všech společných prostorách školy (s výjimkou třídy, po zjištěném negativním výsledku testu, či odevzdání dalších výše uvedených potvrzení).
  Stručně: ve společných prostorách děti nosí respirátor nebo nanoroušku. Ve třídách děti nic na obličeji mít nebudou – pokud budou otestované.
 • Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, žáci prvního ročníku se otestují 2. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 (s výjimkou pro žáky, kteří písemným potvrzením doloží prodělané očkování, nebo ochrannou lhůtu 180 dnů od posledního pozitivního testu na covid-19, nebo potvrzení negativního antigenního testu ne staršího 72 hodin či PCR testu ne staršího 7 dnů provedeného mimo školu).
  Stručně: Testujeme 3x během prvních 10 dní. Testuje se pouze z kraje nosu. Výjimky jsou popsány v odstavci výše (netestují se očkovaní atd.).

 • Zákonní zástupci, kteří nesouhlasí s testováním svého dítěte (žáka školy), doloží svůj nesouhlas písemně – s aktuálním datem, jménem dítěte (žáka školy) a svým podpisem.
  • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.):
   1. povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení;
   2. žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob;
   3. žák nesmí zpívat;
   4. žák při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu;
   5. době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.
 • Osobní přítomnost žáka ve školní družině lze připustit také pouze tehdy, pokud žák splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole.

Pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen na minimum. Je potřeba mít nasazený respirátor – v každém případě, i po očkování.

Související příspěvky
Zobrazit všechny novinky
Přejít nahoru