Školní družina & kroužky

Kroužky 2021/2022

Nabídku kroužků každoročně přizpůsobujeme přání a zájmům dětí. Máte-li námět na zajímavý kroužek, ozvěte se koordinátorce kroužků:

Marta Krejčíková
dotazy, omlouvání dětí z kroužků
E-mail: krejcikova@parentes.cz

Jak se přihlásit do kroužku

 • závazné přihlášení na skupinové kroužky do prvního pátku ve školním roce, a to online (odkaz viz mail od vedení školy, který rodiče dostávají na konci srpna)
 • přihlášení na individuální kroužky nejpozději do prvního pátku ve školním roce do 10:00, taktéž online (odkazy viz mail od vedení školy, který rodiče dostávají na konci srpna)

Platba za kroužky

 • Instrukce k platbám obdrží rodiče v polovině září daného školního roku.
 • Platba proběhne na účet školy nebo pořadatele kroužku.
 • Pokud bude dítě nemocné, platba za lekci se mu nevrací. Pokud bude výjimečně potřeba kroužek zrušit a nepodaří se najít náhradní termín, peníze se vrací až po odpadnutí 3 a více lekcí (aby nebyl zmatek ve vracených platbách). Samozřejmě děláme vše pro to, aby kroužky neodpadaly.

Omlouvání z kroužků

Berte prosím ohled na lektory kroužků – je vhodné případnou neúčast předem omluvit.

 • Omlouvejte své dítě emailem na krejcikova@parentes.cz nejpozději do 10:00 daného dne (platí pro všechny kroužky). Paní učitelka Krejčíková dá příslušnému lektorovi vědět.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na paní učitelku Martu Krejčíkovou, která kroužky koordinuje.
 • V případě nemoci dítěte se peníze za lekci nevracejí.

Kroužky začínají třetí týden v září, není-li uvedeno jinak.

Nabídka kroužků ve školním roce 2021/2022

Hra na flétnu

 • individuální výuka
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • učí v pondělí paní učitelka Barbora Formánková
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 Kč
 • fotogalerie z minulých let: flétna

Hra na klavír

 • individuální výuka
 • vyučuje Marta Krejčíková
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • výuka probíhá PO – PÁ
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 Kč
 • fotogalerie z minulých let: klavír

Hra na kytaru

Sólový zpěv

 • individuální výuka
 • učí paní učitelka Marta Krejčíková
 • délka: 30 min
 • výuka probíhá PO – PÁ
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 Kč
 • fotogalerie z minulých let: zpěv

Dramatický kroužek

Výtvarný kroužek

 • skupinová výuka dle věku
 • kroužek probíhá
 • délka:  90 min

Step – začátečníci

 • skupinová výuka
 • vyučuje Vítek Krištof, Tap Academy Prague
 • kroužek probíhá PO 14:50 – 15:50
 • cena: 2 500 Kč/pololetíhradí se přímo organizátorovi
 • fotogalerie: step

Step – pokročilí

 • skupinová výuka
 • vyučuje Vítek Krištof, Tap Academy Prague
 • kroužek probíhá PÁ 14:00 – 15:00
 • cena: 2 500 Kč/pololetíhradí se přímo organizátorovi
 • fotogalerie: step

Fotbal

 • skupinová výuka
 • vede
 • kroužek probíhá
 • cena  Kč/pololetí

Fotbal (6. – 8. třída)

 • skupinová výuka
 • kroužek probíhá
 • cena /pololetí

LEGO-kroužek s robotikou

 • kroužek od Veselá věda
 • kroužek probíhá PÁ 13:15 – 14:15
 • cena 1 950 Kč/pololetí

Logické a deskové hry (2. – 5. třída)

 • Náplní klubu je rozvoj logického a strategického myšlení, trénují postřeh a prostorovou představivost. Děti zábavnou formou procvičují matematické operace, prohlubují znalosti o světě, přírodě, dějinách a mnoho dalšího.
 • kroužek probíhá
 • vede
 • cena: zdarma (16 setkání)

Šachový kroužek pro 1. stupeň

Německý jazyk pro pokročilé

 • vede Mgr. Maria Glitzner (rodilá mluvčí)

Francouzský jazyk pro 1. stupeň

 • kroužek probíhá PÁ 13:45 – 15:00
 • vede Mgr. Kateřina Svobodovávideoukázka
 • cena 1 350 Kč/první pololetí

Logopedie

 • Nikola Povolná
 • dle individuální domluvy
 • začíná v říjnu

Dále organizujeme

 • příprava na křest
 • příprava na 1. sv. přijímání
 • příprava na biřmování (od 14 let výše)

Školní družina

Školní družina funguje od pondělí do pátku. Ráno zahajuje provoz v 7:00, odpoledne zavírá v 17:00. Družinu mohou navštěvovat všichni žáci.

Vyplněnou přihlášku do družiny odevzdejte do konce prvního školního týdne. Přihlášku ke najdete v sekci Praktické informace & dokumenty.

Telefon do družiny: +420 212 340 022
Odpoledne: +420 776 550 423
Mobilní telefon ŠD je v provozu 15:00 až 17:00.

Poplatek za družinu činí 500 Kč za pololetí.

Ranní dohled

Vede: Emilie Hasmanová, Vendula Moravcová, Zdislava Dudková

Probíhá: od 7:00 do 8:45, od 8:30 jdou děti do svých tříd.

Odpolední kroužek Anglická družina

Vede: 

Kdy: Vždy po skončení vyučování do 14:45.

Kde: Anglická družina probíhá ve škole, za pěkného počasí trávíme také čas na hřištích v okolí školy.

Jak: V anglickém jazyce.

Co děláme: Každý den máme jiné zaměření, dle počasí a zájmu dětí: sportovní, přírodovědné, dramatické, výtvarné atd.

Co na sebe: Děti si mohou nosit věci na převlečení.

Odpolední družina (v češtině)

Vede: Mária Müllerová, Eliška Hoppeová

Kdy: Po skončení anglické družiny od 14:45 do 17:00.

Jak: Program probíhá v češtině.

Co děláme: Tvoříme, poznáváme a hrajeme si společně nebo se děti věnují individuální zábavě pod dohledem vychovatelky. V družině je možné psát domácí úkoly.

Co s sebou: Doporučujeme dávat dětem, které zůstávají v družině i po 15. hodině, s sebou odpolední svačinku.

Co na sebe: Do družiny je možné nosit věci na převlečení.