Výsledky letošního zápisu do 1. třídy jsme zveřejnili na našich stránkách. Přijali jsme 20 dětí.

Najdete je na stránce

 

Přijímání dětí dětí & zápis