Základní škola Parentes Praha

Přijímání dětí & zápis

Zápis do 1. třídy


Termín:
pondělí 8. 4. 2019 od 9:00 do 16:00.


Budeme přijímat 15 dětí.  O přijetí/nepřijetí dítěte bude rozhodnuto 19. 4. 2019.
Možnost nahlédnout do spisu dítěte bude 17. 4. 2019 od 9:00 do 11:00.

Postup pro zájemce o 1. třídu:
1. Zaregistrovat se na konkrétní čas zde:

Registrace k zápisu do 1. třídy

2. Rodiče absolvují vstupní pohovor (do 31. 3. 2019).
3. Všichni zaregistrovaní obdrží 14 dní před zápisem pozvánku s podrobnými informacemi, co s sebou.

Přihlaste se (nezávazně) online nebo si stáhněte závaznou přihlášku (tu je nutné přinést v den zápisu):

Závazná přihláška do ZŠ Parentes Praha


Rodiče, kteří absolvují vstupní pohovor a jejichž dítě uspěje u zápisu, jsou pozváni k podepsání Smlouvy o školní docházce dítěte ve škole Parentes.

Přestup

Přestupy jsou výjimečně možné i během školního roku, pokud to dovolí kapacita tříd.

  • Rodiče si domluví schůzku s paní ředitelkou a absolvují vstupní pohovor. Zajímá nás především Vaše motivace a ztotožnění se s projektem školy.
  • Dítě bude pozváno na "týden na zkoušku" do své budoucí třídy.
  • Bude-li dítě přijato, budou rodiče pozváni k podepsání Smlouvy o školní docházce dítěte ve škole Parentes.

Dle našeho edukačního modelu se dá říci, že ve skutečnosti se na projektu podílí nejen samotné dítě, ale i celá rodina. Rodina je totiž přirozeným prostředím, které má na výchovu dítěte a jeho rozvoj největší vliv.

2. stupeň: přijímání žáků do 6. třídy

Termín srovnávacích testů: úterý 30. dubna 9:00. Doba trvání: max. 120 min.

Počet volných míst pro 6. třídu od školního roku 2019/2020 závisí na počtu dětí, které přestoupí z naší školy na gymnázium. Šestá třída bude mít maximálně 15 žáků, současnou pátou třídu navštěvuje 12 dětí.

Zájemci absolvují písemné srovnávací testy, které se skládají ze 4 částí: ČJ, M, AJ, všeobecné otázky.
Uchazeči i se svými rodiči pak budou pozváni osobní pohovor.
Podmínkou přijetí je alespoň částečná znalost AJ, naši žáci se učí AJ od 1. třídy.

Postup pro zájemce o 6. třídu:
1. Doručit originál přihášky do ZŠ Parentes.
2. Účast dítěte na srovnávacích testech.
3. Ti, co postoupí, budou pozváni na osobní pohovor (uchazeč a rodiče).

Přihláška do 6. třídy

 

Dny otevřených dveří ve školním roce 2018/2019
 

  • čtvrtek 18. 10. 2018 15:30 - 17:30
  • čtvrtek 21. 2. 2019 15:30 - 17:30 

Chcete-li se k nám podívat v jiném termínu, kontaktujte prosím paní ředitelku.


Máte otázky?

Domluvte si schůzku:

Veronika Rybníčková Ředitelka školy
Mgr. Veronika Rybníčková

Mobil: 777 782 133

E-mail: rybnickova@parentes.cz

 

Výtvarka

Výtvarka

Výtvarka

Výtvarka

Výtvarka