Úvodní stránka/MŠ Parentes/Zapojte se/Chci darovat příspěvek

Chci darovat příspěvek

Finanční dar na účet

Vzhledem k tomu, že se snažíme dětem poskytnout kvalitní zázemí, program i vysokou úroveň personálu a zároveň udržet školkovné na co nejnižší hladině, tvoří dary významný podíl našich příjmů.

Finanční dary jsou pro nás nesmírně důležité. Pomáhají nám financovat naše aktivity, zajistit chod školky, pravidelně zvyšovat profesionální úroveň našeho personálu a pomáhat dětem

Pokud se rozhodnete nás podpořit jakýmkoliv finančním či materiálním darem, budeme vám velmi vděčni. I malé částky měsíčně mohou pomoci.

Mateřská škola Parentes přijímá dary na účet: 2500734405/2010

Ke každému daru s vámi sepíšeme smlouvu nebo vystavíme potvrzení o daru.

Jak nám vaše dary pomáhají

Vaše dary nám velmi pomáhají.

  • Našim dětem můžeme poskytnout lepší vybavení nebo doplnit zařízení školky.
  • Dětem můžeme dopřát rozmanitější zážitky a zajímavě jim tak zprostředkovat nové poznatky. Můžeme je častějí vzít do muzea, na výstavu, exkurzi či výlet.
  • Váš dar přispívá ke zkvalitnění nadstandartního vzdělávání učitelek.
  • Vaším darem dáváte dětem příležitost, aby se staly nejen vzdělanými lidmi, ale také samostatnými, všestrannými harmonickými osobnostmi se smyslem pro odpovědnost a se silným etickým zázemím.

Poděkování dárcům

Děkujeme vám všem, kteří naší činnosti přispěli svými prostředky. Velmi si vážíme vaší pomoci. Vaše velkorysost je pro nás zavazující. Díky vám, vašemu nadšení a podpoře mohou naše školy tak dobře fungovat.