Školné

Projekty Spolku Parentes jsou koncipovány jako neziskové a veškeré jeho příjmy jsou použity na rozvoj jeho aktivit.

Jak je školné vysoké?

Školné při každodenní docházce 5 dní v týdnu činí 8 500 Kč měsíčně.

Usilujeme o to, aby se finanční situace rodiny nestala překážkou pro přijetí dítěte do naší školky.

V odůvodněných případech jsme připraveni po žádosti rodičů udělit dítěti slevu na školném.

Současně poskytujeme slevu na sourozence a při platbě na celý rok předem.

Mateřská škola Parentes
Program Čas 5 dní v týdnu 4 dny v týdnu 3 dny v týdnu 2 dny v týdnu 1 den v týdnu
Celodenní 7:30 – 17:00 8.500 Kč 8.000 Kč 7.500 Kč 7.000 Kč 6.500 Kč
Půlden 7:30 – 13:00 7.000 Kč  6.500 Kč 6.000 Kč 5.500 Kč 5.000 Kč
Slevy
Při platbě školného na rok dopředu 10 %
2. dítě v projektu 10 %
3. dítě v projektu 20 %

Z čeho je naše školka financována?

  1. Dostáváme dotace na žáka ze státního rozpočtu. I když je tento příspěvek významný, pokrývá jen zhruba třetinu nákladů na provoz školy.
  2. Značnou část příjmů spolku tvoří dary rodičů a externích dárců.
  3. Pro pokrytí provozních nákladů je od rodičů vybíráno školné.

Jak platit školné?

Bankovní údaje a pokyny k platbě se dozvíte zde

Platba školného