Jak vést sexuální výchovu dětí – 2. června v 16:30

Přednáška pro rodiče, jak rozvíjet u dětí správné chápání sexuality a harmonicky vychovávat jejich osobnost.

Registrace ve FORMULÁŘI.

Sdílejte se svými přáteli a rodinou, které by mohl náš seminář také zajímat.