JAK VÉST SEXUÁLNÍ VÝCHOVU DĚTÍ

Přednáška pro rodiče, jak rozvíjet u dětí správné chápání sexuality a harmonicky vychovávat jejich osobnost.

  • Zpravodaj: MUDr. Maria Fridrichová.
  • Den a čas: 2. června 2022 v 16:30.

  • Umístění: Mateřská škola a základní škola Parentes Praha.

Sdílejte se svými přáteli a rodinou, které by mohl náš seminář také zajímat.

Pokud se chcete zúčastnit, zaregistrujte se ve formuláři: