Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvodní stránka> Získali jsme milionový grant EU na personální rozvoj
Kategorie: News, ZS Parentes

Získali jsme milionový grant EU na personální rozvoj

Naše škola opět získala grant MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání EU na projekt s názvem „Inovace škol Parentes“. Projekt je zaměřený zejména na […]

31. ledna 2020

1.7 min read

Naše škola opět získala grant MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání EU na projekt s názvem „Inovace škol Parentes“. Projekt je zaměřený zejména na personální podporu vzdělávání, podporu profesního rozvoje pedagogů a spolupráce s rodiči. V praxi to například znamená, že v naší mateřské i základní škole můžeme zaměstnat školní asistenty a provozovat řadu kroužků.

Získali jsme grant v celkové výši 1 016 323 Kč.

Trvání projektu: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2021 (24 měsíců)

Cíle výzvy

 • Podpora společného vzdělávání
 • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
 • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
 • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
 • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

V praxi

Prostředky z projektu budeme využívat / využíváme:

 • MŠ: školní asistent, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí, vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 8 hodin – inkluze
 • ZŠ: školní asistent, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve škole, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 8 hodin (čtenářská gramostnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj)
 • ŠD: školní asistent, čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub, projektový den, vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 8 hodin (čtenářská gramostnost, osobnostně sociální rozvoj)

Více informací o projektu:

MŠMT: Výzva II OP VVV

Související příspěvky
Zobrazit všechny novinky
Přejít nahoru