Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvodní stránka> Ze zprávy České školní inspekce
Kategorie: News, ZS Parentes

Ze zprávy České školní inspekce

Brzy po zahájení provozu naší školy, 8. října 2014, nás navštívila školní inspekce. Tady jsou některé postřehy z jejich zprávy. „Vzdělávání probíhá v bezpečném a podnětném prostředí.“ […]

10. listopadu 2014

1.3 min read

Brzy po zahájení provozu naší školy, 8. října 2014, nás navštívila školní inspekce. Tady jsou některé postřehy z jejich zprávy.

„Vzdělávání probíhá v bezpečném a podnětném prostředí.“

„Žáci jsou vedeni k rozvoji dobrých lidských vlastností („ctností“) a k uvědomování si morálních hodnot. Výchovné působení prolíná přirozeným nenásilným způsobem do vzdělávacího procesu. V hospitovaných hodinách byly zohledněny individuální možnosti, schopnosti i vědomosti žáků.“

„Učitelky vhodně využívaly mezipředmětové vztahy k propojení probíraného učiva s učivem předcházejících hodin a se znalostmi z praktického života.“

„Pozitivním zjištěním v obou třídách byla přátelská, pracovní atmosféra. Komunikace mezi žáky a pedagogy probíhala spontánně a klidně.“

„Rodinná atmosféra školy pozitivně působí na rozvoj osobnostní stránky dětí a jejich sociálních kompetencí. Nízký počet dětí ve třídách je předpokladem k zabránění výskytu sociálně patologických jevů. Minimální preventivní program školy obsahuje aktivity zaměřené na žáky, na rodiče i na pedagogy. Klade důraz na principy práce se žáky zaměřené na jejich celkový osobnostní rozvoj, jejich úspěchy i neúspěchy ve vzdělávací oblasti a na případné výchovné či vztahové problémy.“

Inspekční zprávy

Související příspěvky
Zobrazit všechny novinky
Přejít nahoru