Přijímání dětí & zápis

Přestěhovali jsme se a přijímáme děti!

Od ledna 2021 naše škola funguje na nové adrese 

Tlumačovská 32, Praha 5 – Stodůlky

Nová budova nám umožnila zvýšit kapacitu všech tříd.

PŘESTUP JE MOŽNÝ OD ZÁŘÍ 2021.

Ohledně přestupu kontaktujte prosím paní ředitelku.

Vyberte si

Zápis do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

Termín zápisu: úterý 6. 4. 2021 od 9:00 do 16:00
Budeme přijímat 20 dětí.
Postup pro zájemce o 1. třídu
1. Zaregistrovat se na konkrétní čas pomocí online formuláře zde:

Registrace termínu zápisu přes Doodle

2. Rodiče absolvují vstupní pohovor (do 31. 3. 2021) .
3. Všichni zaregistrovaní obdrží 14 dní před zápisem pozvánku s podrobnými informacemi, co s sebou.

O přijetí dítěte nerozhoduje :

  • spádovost,
  • pořadí, ve kterém se k zápisu dítě dostaví.

Přihlaste se (nezávazně) online nebo si stáhněte závaznou přihlášku (tu je nutné přinést v den zápisu):

Přihláška ke vzdělávání v ZŠ Parentes Praha

Formulář žádosti o odklad najdete v sekci Praktické informace & dokumenty .
Výsledky zápisu do 1. třídy na rok 2021/22

Výsledky zápisu

Přestup

Přestupy jsou výjimečně možné i během školního roku, pokud to dovolí kapacita tříd.

  • Rodiče si domluví schůzku s paní ředitelkou a absolvují vstupní pohovor. Zajímá nás především Vaše motivace a ztotožnění se s projektem školy.
  • Dítě bude pozváno na „týden na zkoušku“ do své budoucí třídy.
  • Bude-li dítě přijato, budou rodiče pozváni k podepsání  Smlouvy o školní docházce dítěte ve škole Parentes.

Dle našeho edukačního modelu se dá říci, že ve skutečnosti se na projektu podílí nejen samotné dítě, ale i celá rodina. Rodina je totiž přirozeným prostředím, které má na výchovu dítěte a jeho rozvoj největší vliv.

Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021

  • úterý 20. 10. 2020 15:30 – 17:30 ONLINE
  • úterý 9. 2. 2021 15:30 – 17:30 ONLINE

Chcete-li se k nám podívat v jiném termínu, kontaktujte prosím paní ředitelku .

Máte otázky?

Domluvte si schůzku:

Ředitelka školy
Mgr. Veronika Rybníčková

Mobil: +420 777 782 133

E-mail: rybnickova@parentes.cz