Zahradní slavnost

Ve středu 8.6.2022 jsme odpoledne ve školce měli zahradní slavnost. Počasí nám přálo. Děti si pro rodiče připravily písničky a tanečky a po nich následovala volná zábava za doprovodu hudby. Mohli jsme si pochutnant na dobrotách od maminek, za které všem ještě jednou mockrát  děkujeme.