Inovace

Dnešní děti se učí jinak a jsou méně vnímavé k pedagogice založené v podstatě na pasivním učení. Žijí ve světě, kde se znalosti sdílejí online a jejich učení není omezeno jen na to, co se děje ve třídě.

Postupný vývoj technologií v globalizovaném světě vytvořil nový profil žáka, který se vyznačuje přizpůsobivostí, komunikací, inovacemi, kreativním myšlením a schopností spolupráce, což je soubor kompetencí, které jsou pro svět práce stále důležitější. Proto tito studenti vyžadují individualizované, propojené a flexibilní učení.

S cílem umožnit našim dětem začlenit se do měnícího se prostředí jsme v Parentes připravili inovativní vzdělávací projekt, jehož cílem je aktualizovat vzdělávání, aniž by se ztratily jeho základní principy.