Brihtkids (0-3 roky)
Kojenec
Primární
Sekundární

Mateřská škola

Ve Mateřská škola chceme, aby děti prostřednictvím vzdělávacích aktivit a specificky navržených prostředí rozvíjely všechny své schopnosti v různých oblastech zkušeností, vzdělávací metodou založenou na Montessori pedagogice, individuální pozornosti, obklopené láskou a péčí, v těsné blízkosti spolupráce s rodinami.

Program škola zahrnuje následující aktivity v angličtině:

  • Program rozvoje neuromotoriky
  • Anglický workshop
  • šachová dílna
  • Výtvarná a kreativní dílna
  • Program emočního rozvoje a hodnot

Personalizované vzdělávání

Personalizované vzdělávání

Seguimiento personalizado de los alumnos atendiendo a sus necesidades y ritmos individuales, fomentando su capacidad intelectual y social para formar personas seguras de sí mismas y motivadas para aprender a aprender.

Rané vzdělávání

Rané vzdělávání

Seguimiento personalizado de los alumnos atendiendo a sus necesidades y ritmos individuales, fomentando su capacidad intelectual y social para formar personas seguras de sí mismas y motivadas para aprender a aprender.

Angličtina

Angličtina

Seguimiento personalizado de los alumnos atendiendo a sus necesidades y ritmos individuales, fomentando su capacidad intelectual y social para formar personas seguras de sí mismas y motivadas para aprender a aprender.

Protagonistické rodiny

Protagonistické rodiny

Seguimiento personalizado de los alumnos atendiendo a sus necesidades y ritmos individuales, fomentando su capacidad intelectual y social para formar personas seguras de sí mismas y motivadas para aprender a aprender.

Programy

Jazyková stimulace

S kreativními učebními prostory navrhujeme scénáře volné hry, kde děti manipulují, experimentují a užívají si různé materiály a prožívají velmi obohacující smyslové zážitky.

Jde o připravené prostředí, esteticky přitažlivé, aby motivovalo dítě k přiblížení a zahájení hry, která je v tomto věku životně důležitá pro jeho celkový rozvoj a schopnost popustit uzdu kreativitě.

Neuromotorický vývoj

„Na základě neurovědeckého výzkumu denně provádíme základní pohybové vzorce, pomocí kterých se nám daří správně dozrávat Nervový systém a vytvářet a upevňovat spojení mezi neurony, strukturovat mozek, což usnadňuje budoucí učení. Podílíme se také na v Neurovědním a vzdělávacím programu Madridské komunity s výzkumným pracovníkem Dr. Tomásem Ortizem, ve kterém jsou znalosti o fungování mozku aplikovány v procesu výuky a učení studentů.“

Matematická logika

„S programem ENTUSIASMAT, založeným na mnohočetných inteligencích, se prostřednictvím experimentování a manipulace učí a baví matematiku, získávají strategie a dovednosti, jak je používat v reálném životě.

Emocionální vývoj

Pomáháme našim studentům, aby se navzájem poznali a zvládali své emoce. To zahrnuje poznání jejich vlastních schopností, omezení, záměrů, motivací, strachů a tužeb. Tímto způsobem se snažíme připravit naše studenty na život ve společnosti, porozumění ostatním a efektivně s nimi jednat.

Výchova k hodnotám

Podporují se návyky k dosažení osobní zralosti každého studenta. Hodnoty jako dobře odvedená práce, upřímnost a radost jsou zásadní pro formování člověka. Osobní a společenská odpovědnost, vztahy s ostatními, porozumění, respekt, velkorysost, spolupráce a týmová práce.

Doplňkové aktivity

To jsou všechny služby a aktivity, které škola Alborada nabízí

Více informací

Plán

Škola Alborada Arenales nabízí prodlouženou otevírací dobu od 7:00 do 18:00

Více informací

Služby úsvitu

Psychopedagogická ordinace
Ošetřovatelství
Flexibilní plán
Jídelna
Rodinný trénink