Úvodní stránka> Vzdělávací projekt 3> Individuální vzdělávání 3

Personalizované vzdělávání

Škola ZŠ Parentes se zavazuje svým rodinám nabídnout jim personalizované a komplexní vzdělání tak, aby každý její student mohl dosáhnout maximálního rozvoje svých schopností, tvořit si vlastní kritéria a mohl se svobodně a zodpovědně rozhodovat. Pro každého z nich máme projekt osobního zlepšení.
Náš personalizovaný vzdělávací model je založen na čtyřech pilířích:

Rodina, protagonista vzdělání. Rodiče spolu s osobním lektorem sledují a vedou vzdělávací program svého dítěte.
Učitelé: Svým neustálým školením, zkušenostmi a vzděláním zajišťují závazek, který přesahuje rámec akademického programu, a nabízejí studentům řešení, která požadují podle jejich věku a osobní situace.
Studenti: každý z nich je stejně důležitý. Školy nadace Parentes školí lidi, rozvíjejí dovednosti, stimulují návyky, vzdělávají ve ctnostech, navrhují vzory a posilují svobodu každého člověka.
Osobní tutor nebo mentor: Každému studentovi je přidělen osobní tutor, který s rodiči upřesňuje a prověřuje vzdělávací program a jejich školení ve všech jeho aspektech.

stálou pozornost

V našem centru si každý žák zaslouží neustálou pozornost, personalizované zacházení a řádné sledování jak jeho školního prospěchu, tak jeho integrace do školního života, vždy s respektem k jeho osobní svobodě. Je to něco, co nás zásadně odlišuje od ostatních vzdělávacích center v okolí.

Postava osobního učitele, učitele, který přebírá odpovědnost za pomoc rodičům při výchově každého dítěte, zachovává přístup založený na spolupráci, nikdy nenahrazuje. Lektor pomáhá žákovi při jeho školním výkonu, motivuje ho a radí. Je to člověk, který vás den za dnem povzbuzuje k udržení pozitivního postoje a sebezdokonalování, a tak vám pomůže vytvořit silnou, svobodnou a vyrovnanou osobnost.

Aby tuto práci vykonával efektivně, má lektor čas a specifické školení, ale také závazek rodiny. Stálý a upřímný dialog charakterizuje komunikativní vztah mezi rodiči, učitelem a žákem. Díky úzké spolupráci mezi rodinou a školou je možné odhalovat potenciální problémy od začátku a léčit je.