Každoroční vánoční výtvarná soutěž je opět tady! Namalujte libovolnou technikou na formát A4 výtvarné dílo na téma „vánoční betlém a Ježíšovo narození“ a odevzdejte jej do pátku 7. prosince 2019 do 12:00 své třídní učitelce.

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž „Vánoce očima dětí“

Tématem je „Vánoční betlém a Ježíšovo narození“

Kategorie

Soutěžící jsou rozděleni do tří věkových kategorií:

 • 1. kategorie: 4–7 let
 • 2. kategorie: 8–11 let
 • 3. kategorie: 12–15 let

Pravidla soutěže

 • každý soutěžící může předložit pouze jedno výtvarné dílo
 • formát: obraz A4
 • technika: libovolná
 • na zadní straně práce musí být uvedeno: jméno a příjmení soutěžícího, věk
 • výtvarné práce nerámujte

Hodnocení

Při udělování cen se bude porota řídit následujícími hledisky:

 • originalita námětu
 • spontánnost provedení
 • technika provedení

Ceny

Porota udělí následující ceny:

cena za absolutní vítězství
1.–3. cena za originalitu námětu ve všech třech kategoriích
1.–3. cena za spontánnost provedení ve všech třech kategoriích
1.–3. cena za techniku provedení ve všech třech kategoriích

Vyhlášení vítězů

proběhne v sobotu 26. ledna 2019 od 14 hodin v kostele Pražského Jezulátka.

Nejzajímavější práce budou vystaveny v kostele Pražského Jezulátka.

Odevzdání výtvarných prací:

do pátku 7. prosince 2019 do 12:00 třídní učitelce

Soutěž je celorepubliková, každoročně ji vyhlašuje Klášter Pražského Jezulátka. Loňskou absolutní vítězkou ročníku 2018/19 se stala Bára, žákyně naší školy. Soutěže se zúčastnilo 299 dětí z Česka a Slovenska.