Výchova demokratického občana

V pondělí 29. června 2021 proběhl na naší škola projektový den pro 1. stupeň na téma Výchova demokratického občana. Děti byly rozděleny do kolejí a střídaly se na pěti stanovištích, kde si povídaly a plnily úkoly na téma, co pro nás znamená vlast, o toleranci, jiných kulturách, lidské důstojnosti atp.