Úvodní stránka/Třídy & rozvrhy

Třídy & rozvrhy

Školní rok 2023/2024

Školní družina je pro děti v provozu (mimo vyučovací hodiny a polední pauzu) od 7:00 do 17:00.

Školní budova je uzavřena, rodiče mají pro příchod s dětmi do školy přidělen vstupní kód. Veřejnost má do školy přístup pouze na základě předem domluvené schůzky.

Výuka začíná vždy v 8:45.

Vyučovací hodiny

  • 8:45 – 9:30, 9:45 – 10:30, 10:45 – 11:30, 11:35 – 12:20, 12:25 – 13:10
  • 13:10 – 13:55, 14:00 – 14:45, 14:50 – 15:35

Přestávky

  • Přestávky v dopoledním vyučování: 9:30 – 9:45, 10:30 – 10:45, 11:30 – 11:35
  • Polední přestávka na oběd: 12:20 – 13:10 nebo 13:10 – 14:00
  • Přestávky v odpoledním vyučování: 13:55 – 14:00, 14:45 – 14:50
  • Konec odpoledního vyučování: 1. stupeň nejpozději 14:45, 2. stupeň nejpozději 15:35

Rozvrhy 2023/2024

1. třída

Třídní učitelka: Mgr. Kristýna Malíková
Kontakt: malikova@parentes.cz

2. třída

Třídní učitelka: Mgr. Helena Slánská
Kontakt: slanska@parentes.cz

3. třída

Třídní učitelka: Mgr. Regina Kolůchová
Kontakt: koluchova@parentes.cz

4. třída

Třídní učitelka: Mgr. Alžbeta Burianková
Kontakt: buriankova@parentes.cz

5. třída

Třídní učitelka: Bc. Eliška Kosmáková
Kontakt: kosmakova@parentes.cz

6. třída

Třídní učitel: Ondřej Hájek
Kontakt: hajek@parentes.cz

7. třída

Třídní učitelka: Mgr. Klára Jůzková
Kontakt:  juzkova@parentes.cz

8. třída

Třídní učitelka: Mgr. Marta Nocarová
Kontakt:  nocarova@parentes.cz

9. třída

Třídní učitelka: Mgr. Žofia Borzíková
Kontakt:  borzikova@parentes.cz

M = matematika, ČJ = český jazyk, AJ = anglický jazyk, Prv = prvouka, Náb = náboženství, TV = tělesná výchova, HV = hudební výchova, E = etika, VV = výtvarná výchova, PČ = pracovní činnosti, AJk = konverzace v anglickém jazyce, Př = přírodověda/přírodopis, Vl = vlastivěda, Inf = informatika, F = fyzika, Ze = zeměpis, ŠJ = španělština, Dě = dějepis, Che = chemie