Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvodní stránka> Stáž v Irsku II.
Kategorie: News, ZS Parentes

Stáž v Irsku II.

Naše škola dostala grant z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů OP Praha pól růstu ČR, řídicí orgán Hlavní město Praha, na integraci dětí s OMJ […]

9. března 2020

3 min read

Naše škola dostala grant z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů OP Praha pól růstu ČR, řídicí orgán Hlavní město Praha, na integraci dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem). Proto se mohly naše asistentky Kateřina Ječmenová a Terezie Zlevorová vydat na stáž do Irska.

Stáž v Irsku (Dublin)

23. – 27. 2. 2020

Rosemont Secondary School for girls

www.rosemont.ie

Irsko

Cílem cesty bylo rozšířit si kompetence v oblasti práce s dětmi s OMJ.

Rosement Secondary School for girls integruje žáky z různých zemí a spolupracuje s jinými celostátními školami (např. z Mexika), se kterými
uskutečňují výměnné pobyty.

Irsko
Irsko

Rosemont school existuje již od roku 1977. Od 2012 škola sídlí v nových prostorách na okraji Dublinu. Je určena jen pro dívky.
Škola má velké světlé prostory, moderní vybavení, učebny rozděleny většinou dle předmětů. V areálu se nachází dvoupatrová budova školy s učebnami, recepcí, výtahem, prostornými chodbami s lavičkami, knihovnou, kabinety,… a venkovní prostory s tenisovými hřišti, zahradou.

Irsko
Irsko

Během stáže jsme se zúčastnily pestrého množství předmětů

 • angličtiny, irštiny
 • matematiky, historie, zeměpisu, biologie,
 • tělesné výchovy, náboženství, výtvarné výchovy (umění)
 • business (podnikání), civil, social and political education a také wellbeing

Irsko

Čerpaly jsme místní velmi příjemnou atmosféru

 • disciplinované, snaživé a motivované dívky
 • přátelský a vstřícný přístup učitelů
 • vyzdobené třídy a nástěnky výtvory studentek

Irsko

Pozorovaly jsme

 • Přístup učitelů k žákům velmi přirozený, profesionální, přátelský, vstřícný, převážně konstruktivistický
 • Využívané učebnice, materiály
 • Metody a formy výuky
 • Začleňování žáků s OMJ

Irsko

Žáci s OMJ

 • Začleňováni do běžných tříd
 • Velká pomoc a podpora od učitelů, vstřícné jednání, dostatek času na odpověď, vypracování úkolů
 • Časté sezení v centrech
 • Vzájemná pomoc spolužáků
 • Pomocní asistenti
 • Individualizace výuky
 • Podpůrné materiály, pomůcky, pracovní listy, přizpůsobování učiva
 • Signály (kartičky) zpětné vazby (pochopení x nepochopení)
 • Elektronická podpora výuky (učitelé i žáci)
 • Konzultace s učitelem
 • Chyba nevnímána negativně
 • Časté vyučování pomocí projektů
 • Možnost výběru volitelných předmětů
 • Využívání odlišné národnosti, sdílení svých zkušeností, zážitků napříč předměty

Irsko
Irsko
Irsko

Stáž byla pro nás velmi inspirativní a motivující. Obě jsme byly velmi rády za možnost vycestovat, poznat novou školu, učitele, žáky a jejich přístup ke vzdělávání.

Prezentace stáže pro učitelský sbor

Související příspěvky
Zobrazit všechny novinky
Přejít nahoru