Žádost o informace
Žádost o informace
Žádost o informace
Úvodní stránka> Půjdem spolu na besídku
Kategorie: News, ZS Parentes

Půjdem spolu na besídku

Radost, nervozita a veliké těšení předcházely vánoční besídce školy, která proběhla v úterý 19. prosince v pronajatém sále Adventistů na Malvazinkách. Před zaplněným hledištěm předvedly děti program, […]

19. prosince 2017

1.5 min read

Radost, nervozita a veliké těšení předcházely vánoční besídce školy, která proběhla v úterý 19. prosince v pronajatém sále Adventistů na Malvazinkách. Před zaplněným hledištěm předvedly děti program, který pilně nacvičovaly se svými učitelkami. Co bylo k vidění?

Jako první zazněla úvodní pasáž České mše vánoční upravená pro dětské hlasy, kterou zazpívaly všechny děti. Prvňáčci předvedli stínové divadlo se zpěvem na motivy básně Jana Zahradníčka Ježíškova košilka. Čtvrťačky zahrály scénku o tom, jak si (ne)máme užívat Vánoce a zazpívaly a zatančily na koledu Čas radosti veselosti. Druháci vystoupili s příběhem Ježíšova narození Cesta do Betléma a třeťáci vyprávěli o tom, co pro ně znamenají Vánoce. Páťáci pobavili všechny přítomné humornou scénkou, kdy významné osobnosti českých dějin žádají anděla o přímluvy za své záměry. Mohli jsme tak vedle sebe vidět sv. Anežku Českou, Karla IV. nebo Marii Terezii. Na závěr děti spolu se všemi v sále zazpívaly koledu Narodil se Kristus Pán.

Po besídce následoval jarmark výrobků, kde si mohli rodiče koupit vánoční výrobky svých dětí. Výtěžek bude použit podle rozhodnutí vítězné školní koleje za 1. pololetí.

Besídka
Besídka
Besídka

Všechny fotografie najdete ve školní fotogalerii

Související příspěvky
Zobrazit všechny novinky
Přejít nahoru