První svaté přijímání

V nedělí 5. června byly v kostele sv. Jakuba ve Stodůlkách pokřtěny 2 děti z naší základní školy a jeden chlapec ze školky. Dalších 6 dětí přistoupilo k 1. svatému přijímání. Děkujeme všem, kteří děti na přijetí svátostí připravili, a všem, kteří pomohli s organizací mše svaté a následného pohoštění. Děkujeme též O. Václavovi za milé přijetí.