Jsme velmi rádi, že se mohou do školy vrátit alespoň žáci prvního stupně. Čeká nás tzv. rotační výuka, kdy děti 1. stupně rozdělíme na 2 skupiny, které se budou střídat po týdnu ve škole. Od 12. dubna tedy bude chodit do školy 1. a 3. třída (ostatní se učí distančně), od 19. dubna přijde pouze 2., 4. a 5. třída (ostatní se učí distančně).

Pokud se nic nezmění, od 26. dubna bude ve škole opět 1. a 3. třída, 2., 4. a 5. třída zůstane doma atd. Pro třídy, které nejsou ve škole, pokračuje distanční výuka.

Všichni, kdo budou chodit do školy prezenčně, musí mít buď jednorázovou chirurgickou roušku nebo respirátor či podobnou ochranu (nestačí obyčejná látková rouška, ale např. rouška s nanofiltrem).

Testování:

  • prostřednictvím antigenních testů Lepu rapid,
  • každé pondělí a každý čtvrtek,
  • vždy za asistence přítomné vychovatelky (ranní družina) či vyučujícího (1. vyučovací hodina).

Další podrobnosti v mailu paní ředitelky.