Aktuálně realizované projekty

Název projektu: Podpora žáků na ZŠ a MŠ Parentes Praha
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002036
Datum realizace: 1.9.2022 – 31.12.2024

Popis projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Projekty realizované v minulosti:

Název projektu: Prevence digitální propasti na ZŠ a MŠ Parentes Praha

Evidenční číslo projektu: 0103/DIGIPROPAST/2022

Datum realizace: 1.1.2022 – 31.12.2023

Popis projektu: Pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Název projektu: Vybavení školy digitálními pomůckami na ZŠ a MŠ Parentes Praha

Evidenční číslo projektu: 0079/DIGIPOMUCKY/2022

Datum realizace: 1.1.2022 – 31.12.2023

Popis projektu: MATEŘSKÁ ŠKOLA – Pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí., ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.