Opékání buřtů

Ve středu 15.6. jsme s dětmi v rámci dopoledního programu vyrazili do Prokopského údolí. Společně jsme nasbírali dříví, poté naše šikovná paní asistentka rozdělala oheň a už nám nic nebránilo v opékání buřtíků. Dětem netradiční svačina velmi chutnala. Podívejte se na fotografie.