Rodiny si nás vybírají

Při výběru školy se hodnotí mnoho aspektů vzdělávacího projektu, služeb a všech jejích inovativních návrhů. Chtěli bychom vám uvést několik důvodů, kvůli kterým si nás rodiny vybírají a jakých věcí si nejvíce cení. Rádi bychom, abyste věděli, co je pro nás nejdůležitější, abychom vám pomohli ve vzdělávání vašich dětí.

Hodnoty: především pro komplexní vzdělávání žáků.

Jsme věrni svým charakteristickým rysům a nadále usilujeme o výchovu k hodnotám, což je rys, který rodiny našich dětí oceňují nejvíce.

Vzdělávací projekt od lidí pro lidi

Učení, vyučování, spolupráce, vždy s ohledem na druhé a smyslem pro službu druhým.

Doprovod při vzdělávání: individualizované vzdělávání

Náš vzdělávací projekt je založen na osobním, sociálním a duchovním rozvoji našich studentů.

Jsme po vašem boku, jsme jednotní: rodinná škola, která je vám nablízku.

Blízkost je jedním z hlavních znaků našich škol. Úzká spolupráce mezi školou a rodinou se odráží ve vynikajícím vzdělání našich žáků.

A co angličtina? Yes, of course

Výuka jazyků je jedním z našich hlavních závazků vůči studentům. Poskytnout jim jazykové nástroje a pomoc získat oficiální kvalifikaci.

Vytváříme u našich studentů sociální povědomí

Sociální rozměr je u našich žáků posilován průřezově ve všech předmětech a činnostech, kterým se věnují.

Společné soužití ve třídě i mimo ni: Nejlepší prostředí pro to, aby vaše dítě bylo šťastné.

Podporovat sociální rozměr a vzájemný respekt mezi vrstevníky a v rodině vytvářením harmonické atmosféry ve škole i doma.

Chceme, aby rostly a rozvíjely se

Příležitost být součástí vzdělávací cesty našich žáků je závazek doprovázet je a jejich rodiny po celou dobu školní docházky.

Záleží nám na vaší profesní budoucnosti.

Doprovázení našich studentů na jejich cestě za vzděláním nám umožňuje pomoci jim odpovědět na jednu z nejdůležitějších otázek v jejich životě: Co chci dělat, až vyrostu?

Náročné cíle pro dobré studijní výsledky

Hodnocení našich výsledků nám umožňuje stanovit si nové cíle v úsilí o neustálé zlepšování se a o akademickou a odbornou excelenci.

Dovednosti pro život

Učení se občanským dovednostem a domácím pracím umožňuje našim žákům být kompetentními osobami v různých situacích, které v životě nastávají.

Odpovídající zázemí pro správný vývoj

Nabízíme vzdělávací, sportovní, společenské nebo i duchovní zázemí, aby celá vzdělávací komunita, žáci, učitelé a rodiny, mohla těžit ze svého studijního, osobního a duchovního rozvoje.