Logopedie hravě

Do čtvrtka 26. září 2019 mají rodiče možnost přihlásit své dítko do logopedického kroužku, který bude ve škole probíhat v podobě půlhodinových individuálních lekcí vždy v úterý odpoledne.

Lekce se konají v úterý mezi 14:00 a 17:00. Úvodní lekce v úterý 1. října, na které proběhne diagnostika, se mohou zúčastnit i rodiče.

Zájemci prosím pište paní hospodářce na hospodarka@parentes.cz.

Logopedický kroužek

Na logopedickém kroužku se budeme zaměřovat na:

  • Stimulaci přirozeného vývoje komunikačních schopností u dětí ve školním věku
  • Prevenci vzniku poruch řeči
  • Rozvoj řečových schopností a dovedností, slovní zásoby, artikulace a gramatických kategorií
  • Rozvoj sluchového vnímání a paměti, zrakového vnímání a paměti, prostorové orientace, orientace v čase

Cena: 150,- Kč / 30 minut
Kroužek bude probíhat každé úterý odpoledne.
Logopedické lekce budou probíhat individuálně v samostatné místnosti v ZŠ, od 14:00. Všechna cvičení jsou vedena hravou formou.
Všechny rodiče, kteří se na kroužek přihlásí, jsou zváni na první hodinu 1. 10. 2019, na které bude probíhat diagnostika.

Vede Veronika Kochová
kontaktní údaje spolu s pozvánkou byly rodičům zaslány mailem 24. 9. 2019