Úvodní stránka> Budoucí rodiče 3> Přijímací řízení a často kladené otázky 3

Přijímací řízení a často kladené otázky

Co musím udělat, pokud chci, aby moje dítě studovalo na této škole?

Přijímací řízení pro nové studenty na akademický rok 2022-2023

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Termín zápisu: úterý 19. 4. 2022 od 9:00 do 16:00. Budeme přijímat 20 dětí.

Postup pro zájemce o 1. třídu

1. Zaregistrovat se na konkrétní čas pomocí online formuláře zde:

Resgistrace Na Konkrétní Čas Zápisu Zde

2. Rodiče absolvují vstupní pohovor (do 31. 3. 2022) .

3. Všichni zaregistrovaní obdrží 14 dní před zápisem pozvánku s podrobnými informacemi, co s sebou.

O přijetí dítěte nerozhoduje :

  • spádovost,
  • pořadí, ve kterém se k zápisu dítě dostaví.

Přihlaste se (nezávazně) online nebo si stáhněte závaznou přihlášku (tu je nutné přinést v den zápisu, ne dříve):

Přihláška ke vzdělávání v ZŠ Parentes Praha

Formulář žádosti o odklad najdete v sekci Praktické informace & dokumenty .

Často kladené otázky

  • Školné při každodenní docházce 5 dní v týdnu: 8 500 Kč měsíčně,
  • Školné při každodenní polodenní docházce 5 dní v týdnu: 7000 Kč měsíčně.

Usilujeme o to, aby se finanční situace rodiny nestala překážkou pro přijetí dítěte do naší školky. V odůvodněných případech jsme  připraveni se domluvit na individuální výši školného.
Poskytujeme slevu na sourozence.

Mateřská škola Parentes
Program Čas  5 dní v týdnu 4 dny v týdnu 3 dny v týdnu 2 dny v týdnu 1 den v týdnu
Celodenní 7:30 – 17:00 8.500 Kč 8.000 Kč  7.500 Kč  7.000 Kč 6.500 Kč
Půlden 7:30 – 13:00 7.000 Kč 6.500 Kč 6.000 Kč 5.500 Kč 5.000 Kč
Slevy
Při platbě školného na rok dopředu sleva 10 %
2. dítě v projektu 10 %
3. dítě v projektu 20 %

Kompletní ceník ZŠ a MŠ Parentes Praha (platnost od 1. 9. 2021)

Školné je potřeba hradit vždy předem, a to do 15. dne předchozího měsíce.

Číslo účtu pro platby školného:

Prosím použijte při platbě přidělený variabilní symbol (nemáte-li, ředitelka MŠ vám jej přidělí).

Po ukončení kalendářního roku vám vystavíme potvrzení o celkové výši zaplaceného školného, kterou lze uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmů.

Dopolední a odpolední svačinky zajišťujeme sami, dbáme na vyváženou stravu s dostatkem vitamínů, dodržujeme pitný režim. K cereáliím a pečivu podáváme mléko, k ovoci podáváme šťávu, příp. mírně slazený čaj či vodu.Samozřejmostí je potravinářský průkaz u osob vydávajících jídlo.

Obědy dovážíme. Vybíráme taková jídla, která se nejlépe hodí pro děti předškolního věku.

Cena svačinky je  15 Kč za jednu.

Cena oběda je 35 Kč.

Stravné je splatné do 10. dne následujícího měsíce.

Odhlašování obědů se uskutečňuje přes EduPage.

Neodhlášený oběd si můžete vyzvednout ve vlastní nádobě do 14:00 hodin.

Svačinky lze odhlásit v den absence ráno do 8:00.

Děkujeme za pochopení.

Prosíme u všech plateb o uvádění variabilního symbolu, účelu platby a příslušného období (školné, stravné, doplatek, uniforma, název kroužku atp.).
1. Dostáváme dotace na žáka ze státního rozpočtu. I když je tento příspěvek významný, pokrývá jen zhruba třetinu nákladů na provoz školy.

2. Značnou část příjmů spolku tvoří dary rodičů a externích dárců.

3. Pro pokrytí provozních nákladů je od rodičů vybíráno školné.