Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

16. 12. 2019

Naše stáž v Irsku

Koncem listopadu se paní učitelka Marcela Kyzlinková, Ludmila Dubcová a paní zástupkyně Maria Glitzner měly možnost vydat na stáž do Irska. Naše škola získala grant, aby mohly navštívit školu prvního stupně a naučit se nové metody a postupy pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Více...
13. 12. 2019

DOXem křížem krážem

Byli jsme v DOXu! Bylo to skvělé! V rámci workshopu Pohádka o továrně jsme se dozvěděli, že galerie vznikla z bývalé továrny na motory do letadel. S průvodcem Martinem jsme prošli téměř celou galerii, viděli různé druhy umění.

Více...
2. 12. 2019

Projektový den: multikulturalita

Projektový den na téma multikulturalita se na naší základní škola konal ve středu 20. listopadu 2019 pro všechny děti 1. stupně, které pracovaly rozdělené do kolejí.

Více...
29. 11. 2019

Známe vítěze soutěže o nejlepší báseň!

Ve středu 27. listopadu 2019 se v ZŠ Parentes uskutečnilo slavnostní předávání cen za nejlepší báseň k 30. výročí sametové revoluce. V každé kategorii bylo uděleno 1. až 3. místo a cena veřejnosti.

Více...
16. 11. 2019

17. listopad: žít ve svobodě není samozřejmé a je důležité si to připomínat

I naše škola si v těchto dnech intenzivněji připomíná 30. výročí sametové revoluce. Pondělí 18. listopadu je posledním dnem pro odevzdání prací do soutěže o nejlepší báseň k tomuto výročí. A už ve čtvrtek proběhlo velké celoškolní setkání všech dětí a učitelů, kteří podali svá svědectví o listopadu 1989 a životě v komunizmu.

Více...