Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

6. 9. 2018

Úspěch v přijímačkách na 8letá gymnázia

V uplynulém školním roce 2017/2018 se dva žáci 5. třídy hlásili ke studiu na 8letém gymnáziu a oba u přijímacího řízení uspěli. Podle zprávy CERMAT byly jejich výsledky lepší než u 88% uchazečů v českém jazyce a než u 79 % v matematice.

Více...
3. 9. 2018

Vítejte (zpátky) ve škole!

Školní rok 2018/2019 slavnostně začal v pondělí 3. září. Do školních lavic v ZŠ Parentes dnes usedlo 65 dětí. Letos máme hned několik novinek.

Více...
30. 6. 2018

Vysvědčení slavnostně předáno. Krásné prázdniny!

Slavnostní předávání vysvědčení v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 je za námi. Dobře, že jsme s sebou měli kapesníčky. Dětem patří gratulace. Budoucím gymnazistům přejeme hodně úspěchů ve studiu. Rodičům ještě jednou děkujeme za přízeň a podporu. A znovu velké díky všem, kdo u nás učí nebo se jinak starají o děti. Jdou do toho srdcem.

Více...
12. 6. 2018

Testování Kalibro 2017/2018: naši třeťáci nad průměrem ČR

KALIBRO je dlouhodobý projekt, určený především základním a středním školám s cílem pomáhat školám získávat podklady pro sebehodnocení. Testování je zaměřeno na schopnost žáků použít základní znalosti a dovednosti v nových situacích s porozuměním podstatě problému.

Více...
29. 5. 2018

Zdravíme rodiče z pětidenního výletu!

Naše děti spolu s učitelským týmem a psem Sirkou tráví tento týden v krásné přírodě na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Mají zábavný program plný her, tvoření a učení. Fotky najdete průběžně na facebooku školy.

Více...
23. 5. 2018

Výsledky našich dětí ve SCIO testech 2017/2018 jsou nadprůměrné

Na jaře 2018 se naši páťáci zúčastnili celorepublikového srovnávacího Národního testování SCIO 2017/2018, které slouží pro získání zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR. Testování probíhalo online a celkem se jej zúčastnilo 14 540 žáků ze 484 škol v ČR. Děti jsou testovány z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, které jsou zohledněny při interpretaci výsledků.

Více...
9. 5. 2018

Proč jsou ovoce a zelenina barevné a zdravé?

V pátek 4. května 2018 se 1. a 2. třída zúčastnila programu v Národním technickém muzeu "Chytří gurmáni". Společnost BASF připravila nový program pokusů, který si naši žáci vyzkoušeli. Malí výzkumníci si díky vzrušujícím chemickým pokusům zodpověděli klíčovou otázku – Proč jsou ovoce a zelenina barevné a zdravé? Worksho motivoval děti, aby přemýšlely o tom, co jídlo obsahuje a učil analyzovat tyto látky prostřednictvím chemických experimentů.

Více...
12. 4. 2018

Otvíráme 2. stupeň, přijímačky do 6. třídy budou v květnu

Ve školním roce 2018/2019 otevře naše škola i 2. stupeň, budeme přijímat děti do 6. třídy. Vyplněnou přihlášku je třeba doručit škole do 15. května 2018. Přijímací řízení bude dvoukolové, první kolo (písemná část) proběhne 28. května 2018. Přijímat budeme max. 5 dětí.

Více...
9. 4. 2018

Je vaše dítě zralé na školu?

Duben je obdobím zápisů do 1. třídy a řada rodičů v těchto dnech zvažuje, zda je už jejich dítě připraveno zvládnout školní povinnosti. Názory našich pedagogů na posouzení školní zralosti si můžete mimo jiné přečíst také v následujících článcích, publikovaných v dunových číslech časopisu Rodiče a Katolického týdeníku.

Více...