Znovuotevření školky

V pondělí 25.května.2020 bude opět zahájen provoz školky. K němu se váže několik hygienických opatření.

Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění.

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školky platí povinnost zakrytí úst a nosu. U vchodových dveří prosím použijte umístěnou bezdotykovou dezinfekci.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školky pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce.

Větší nčást dne budeme trávit venku. Žádáme proto o vhodný oděv a obuv. Pro pobyt venku bude využívána zahrada MŠ.

Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.

Před znovuotevřením školky byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor a vybavení.

Na vaše děti se moc těšíme.

<  Zpět na výpis