Úvodní stránka> Život ve škole> Mimoškolní aktivity
Flétnu
Klavír
Kytaru
Sólový zpěv
Step
Fotbal
Robotikou
Šachový
Německý
Sbor
Kuchyně
Logopedie
Dále organizujeme
Školní družina
Anglická
Odpolední družina

Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity jsou součástí našeho vzdělávacího projektu a napomáhají integrálnímu formování žáků, podporují jejich fyzický a osobnostní rozvoj a schopnost dětí navazovat vztahy s ostatními. Proto v naší škole nabízíme rodinám kromě sportovních aktivit i širokou škálu mimoškolních aktivit, aby si všichni žáci mohli najít obor, který je nejvíce baví a kde mohou nejlépe rozvíjet své schopnosti.

Při těchto kulturních a sportovních aktivitách se snažíme podporovat různé dovednosti: umělecké, sociální, sportovní, digitální… A vždy se snažíme, aby se studenti kromě zábavy naučili hodnotám, jako je úsilí, sebezdokonalování a především týmová práce.

Hra na flétnu

 • individuální výuka
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • učí v pondělí a čtvrtek paní učitelka Barbora Formánková
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 K

Hra na klavír

 • individuální výuka
 • vyučuje Marta Krejčíková
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • výuka probíhá PO – PÁ
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 Kč

Hra na kytaru

 • individuální výuka
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • paní učitelka Andrea Primusová
 • výuka probíhá PO a ÚT
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 Kč

Sólový zpěv

 • individuální výuka
 • učí paní učitelka Marta Krejčíková
 • délka: 30 min
 • výuka probíhá PO – PÁ
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 Kč

Step – začátečníci

 • skupinová výuka
 • vyučuje Vítek Krištof, Tap Academy Prague
 • kroužek probíhá PO 14:50 – 15:50
 • cena: 2 500 Kč/pololetí, hradí se přímo organizátorovi

Step – pokročilí

 • skupinová výuka
 • vyučuje Vítek Krištof, Tap Academy Prague
 • kroužek probíhá PÁ 14:00 – 15:00
 • cena: 2 500 Kč/pololetí, hradí se přímo organizátorovi

Fotbal 1. stupeň

 • skupinová výuka
 • vede Dominik Kucharský
 • kroužek probíhá ST 15:00 – 16:00
 • cena 1.800 Kč/pololetí

LEGO-kroužek s robotikou

 • kroužek od Veselá věda
 • kroužek probíhá PÁ 13:15 – 14:45
 • cena 1 950 Kč/pololetí

Šachový kroužek pro 1. stupeň

Německý jazyk pro začátečníky II. a III. třída

 • kroužek probíhá ÚT 14:00- 14:45
 • vede Mgr. Maria Glitzner (rodilá mluvčí)
 • cena 1.000 Kč/pololetí

Německý jazyk pro pokročilé IV. a V. třída

 • kroužek probíhá PO 15:15- 16:00
 • vede Mgr. Maria Glitzner (rodilá mluvčí)
 • cena 1.000 Kč/pololetí

Německý jazyk pro pokročilé VI. a VIII. třída

 • kroužek probíhá ÚT 15:35- 16:20
 • vede Mgr. Maria Glitzner (rodilá mluvčí)
 • cena 1.000 Kč/pololetí

Dětský katedrální sbor

 • kroužek probíhá ÚT 15:00- 15:45
 • vede Dětský katedrální sbor
 • doba: 45 minut
 • cena 950 Kč/pololetí

Vaření pro děvčata

 • kroužek probíhá ST 15:30 – 17:00
 • vede Martina Kletečková
 • doba 90 minut
 • cena zdarma

Logopedie

 • probíhá ve středy a čtvrtky
 • individuální lekce v délce 20 min
 • vede Marie Dušková

Dále organizujeme

 • příprava na křest
 • příprava na 1. sv. přijímání
 • příprava na biřmování (od 14 let výše)

Školní družina

Školní družina funguje od pondělí do pátku. Ráno zahajuje provoz v 7:00, odpoledne zavírá v 17:00. Družinu mohou navštěvovat všichni žáci.

Vyplněnou přihlášku do družiny odevzdejte do konce prvního školního týdne. Přihlášku ke najdete v sekci Praktické informace & dokumenty.

 • Telefon do družiny: +420 212 340 022
 • Odpoledne: +420 734 244 158
 • Mobilní telefon ŠD je v provozu 15:00 až 17:00.

Poplatek za družinu činí 500 Kč za pololetí.

Ranní dohled

 • Vede: Emilie Hasmanová, Vendula Moravcová, Milan Holeček, Patricia Cerón
 • Probíhá: od 7:00 do 8:45, od 8:35 jdou děti do svých tříd.

Odpolední kroužek Anglická družina

 • Vede: Patricia Cerón Rodriguez, Eliška Hoppeová
 • Kdy: Vždy po skončení vyučování do 14:45.
 • Kde: Anglická družina probíhá ve škole, za pěkného počasí trávíme také čas na hřištích v okolí školy.
 • Jak: V anglickém jazyce.
 • Co děláme: Každý den máme jiné zaměření, dle počasí a zájmu dětí: sportovní, přírodovědné, dramatické, výtvarné atd.
 • Co na sebe: Děti si mohou nosit věci na převlečení.

Odpolední družina (v češtině)

 • Vede: Mária Müllerová, Eliška Hoppeová, Ondřej Hájek, Patricia Cerón R.
 • Kdy: Po skončení anglické družiny od 14:45 do 17:00.
 • Jak: Program probíhá v češtině.
 • Co děláme: Tvoříme, poznáváme a hrajeme si společně nebo se děti věnují individuální zábavě pod dohledem vychovatelky. V družině je možné psát domácí úkoly.
 • Co s sebou: Doporučujeme dávat dětem, které zůstávají v družině i po 15. hodině, s sebou odpolední svačinku.
 • Co na sebe: Do družiny je možné nosit věci na převlečení.