Trasa

Jedná se o aktuální trasy, itineráře, zastávky, jízdní řády a jízdné.

Popis trasy: jízdní řád a itinerář. Jedná se o aktuální trasy, itineráře, zastávky, jízdní řády a ceny. Podle náročnosti jednotlivých tras a zastávek se mohou lišit.

xx € za měsíc za zpáteční dopravu a xx € za měsíc za jednotlivou nebo zpáteční dopravu, pro libovolné město a zastávku. Jednotlivé dny: x € za den (zpáteční) za jakoukoli cestu, město a zastávku. „Cena služby je rozdělena do 10 měsíčních plateb (od září do června).
Vysvětlete způsob platby“

Jakýkoli jiný požadavek na službu, než je zde uveden, je třeba konzultovat s tajemníkem školy a dopravní společností, aby se ověřila jeho proveditelnost a případný souhlas obou. Případná registrace po začátku školního roku bude záviset na dostupnosti míst pro trenéry. Úhradu za službu provede škola přímo dotčeným rodinám na základě bankovního dokladu, a to následující měsíc po poskytnutí služby.

Nezaplacení dvou účtů bez odůvodnění může vést ke zrušení služby.

Registrace