Úvodní stránka> Život ve škole 3> Mimoškolní aktivity 3
Flétnu
Klavír
Kytaru
Sólový zpěv
Step
Fotbal
Robotikou
Šachový
Německý
Sbor
Kuchyně
Logopedie
Dále organizujeme
Školní družina
Anglická
Odpolední družina

Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity jsou součástí našeho vzdělávacího projektu a napomáhají integrálnímu formování žáků, podporují jejich fyzický a osobnostní rozvoj a schopnost dětí navazovat vztahy s ostatními. Proto ve škole Parentes nabízíme rodinám kromě sportovních aktivit také širokou škálu mimoškolních aktivit, aby si všichni žáci školy mohli najít obor, který je nejvíce baví a kde mohou nejlépe rozvíjet své schopnosti.

Při těchto kulturních a sportovních aktivitách se snažíme podporovat různé dovednosti: umělecké, sociální, sportovní, digitální… Vždy se snažíme, aby se kromě zábavy naučili hodnotám, jako je úsilí, sebezdokonalování a především týmová spolupráce.

Hra na flétnu

 • individuální výuka
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • učí v pondělí a čtvrtek paní učitelka Barbora Formánková
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 K

Hra na klavír

 • individuální výuka
 • vyučuje Marta Krejčíková
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • výuka probíhá PO – PÁ
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 Kč

Hra na kytaru

 • individuální výuka
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • paní učitelka Andrea Primusová
 • výuka probíhá PO a ÚT
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 Kč

Sólový zpěv

 • individuální výuka
 • učí paní učitelka Marta Krejčíková
 • délka: 30 min
 • výuka probíhá PO – PÁ
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 Kč

Step – začátečníci

 • skupinová výuka
 • vyučuje Vítek Krištof, Tap Academy Prague
 • kroužek probíhá PO 14:50 – 15:50
 • cena: 2 500 Kč/pololetí, hradí se přímo organizátorovi

Step – pokročilí

 • skupinová výuka
 • vyučuje Vítek Krištof, Tap Academy Prague
 • kroužek probíhá PÁ 14:00 – 15:00
 • cena: 2 500 Kč/pololetí, hradí se přímo organizátorovi

Fotbal 1. stupeň

 • skupinová výuka
 • vede Dominik Kucharský
 • kroužek probíhá ST 15:00 – 16:00
 • cena 1.800 Kč/pololetí

LEGO-kroužek s robotikou

 • kroužek od Veselá věda
 • kroužek probíhá PÁ 13:15 – 14:45
 • cena 1 950 Kč/pololetí

Šachový kroužek pro 1. stupeň

Německý jazyk pro začátečníky II. a III. třída

 • kroužek probíhá ÚT 14:00- 14:45
 • vede Mgr. Maria Glitzner (rodilá mluvčí)
 • cena 1.000 Kč/pololetí

Německý jazyk pro pokročilé IV. a V. třída

 • kroužek probíhá PO 15:15- 16:00
 • vede Mgr. Maria Glitzner (rodilá mluvčí)
 • cena 1.000 Kč/pololetí

Německý jazyk pro pokročilé VI. a VIII. třída

 • kroužek probíhá ÚT 15:35- 16:20
 • vede Mgr. Maria Glitzner (rodilá mluvčí)
 • cena 1.000 Kč/pololetí

Dětský katedrální sbor

 • kroužek probíhá ÚT 15:00- 15:45
 • vede Dětský katedrální sbor
 • doba: 45 minut
 • cena 950 Kč/pololetí

Vaření pro děvčata

 • kroužek probíhá ST 15:30 – 17:00
 • vede Martina Kletečková
 • doba 90 minut
 • cena zdarma

Logopedie

 • probíhá ve středy a čtvrtky
 • individuální lekce v délce 20 min
 • vede Marie Dušková

Dále organizujeme

 • příprava na křest
 • příprava na 1. sv. přijímání
 • příprava na biřmování (od 14 let výše)

Školní družina

Školní družina funguje od pondělí do pátku. Ráno zahajuje provoz v 7:00, odpoledne zavírá v 17:00. Družinu mohou navštěvovat všichni žáci.

Vyplněnou přihlášku do družiny odevzdejte do konce prvního školního týdne. Přihlášku ke najdete v sekci Praktické informace & dokumenty.

 • Telefon do družiny: +420 212 340 022
 • Odpoledne: +420 734 244 158
 • Mobilní telefon ŠD je v provozu 15:00 až 17:00.

Poplatek za družinu činí 500 Kč za pololetí.

Ranní dohled

 • Vede: Emilie Hasmanová, Vendula Moravcová, Milan Holeček, Patricia Cerón
 • Probíhá: od 7:00 do 8:45, od 8:35 jdou děti do svých tříd.

Odpolední kroužek Anglická družina

 • Vede: Patricia Cerón Rodriguez, Eliška Hoppeová
 • Kdy: Vždy po skončení vyučování do 14:45.
 • Kde: Anglická družina probíhá ve škole, za pěkného počasí trávíme také čas na hřištích v okolí školy.
 • Jak: V anglickém jazyce.
 • Co děláme: Každý den máme jiné zaměření, dle počasí a zájmu dětí: sportovní, přírodovědné, dramatické, výtvarné atd.
 • Co na sebe: Děti si mohou nosit věci na převlečení.

Odpolední družina (v češtině)

 • Vede: Mária Müllerová, Eliška Hoppeová, Ondřej Hájek, Patricia Cerón R.
 • Kdy: Po skončení anglické družiny od 14:45 do 17:00.
 • Jak: Program probíhá v češtině.
 • Co děláme: Tvoříme, poznáváme a hrajeme si společně nebo se děti věnují individuální zábavě pod dohledem vychovatelky. V družině je možné psát domácí úkoly.
 • Co s sebou: Doporučujeme dávat dětem, které zůstávají v družině i po 15. hodině, s sebou odpolední svačinku.
 • Co na sebe: Do družiny je možné nosit věci na převlečení.