Jídelna

Škola ZŠ Parentes má vlastní kuchyňské zařízení o velikosti více než xxx metrů čtverečních.

Všichni žáci se mohou stravovat ve škole, kde je jim zajištěna zdravá, vyvážená a pestrá strava.

Dobrá strava je základním základem pro dobrý intelektuální a fyzický vývoj člověka, a to ještě více ve školním věku.

Zaměstnanci školy mají na starosti jídelnu tak, aby vycházela žákům vstříc, a proměnila tak tuto službu v tréninkovou činnost. Učí je, jak se chovat slušně u stolu, že musí sníst všechno, vlastnosti každého jídla.

Jíst s výchovou: slušné chování u stolu upevňuje každodenní návyky, které posilují osobní rovnováhu, schopnost socializace, „slušné vystupování“ a hygienu.

Náš vzdělávací program jídelny je koncipován tak, abychom žáky naučili, jak je důležité vědět, jak se vhodně chovat v době rodinných a společenských setkání. K tomu je nutné předávat návyky a postoje usnadňující rodinný život. Jídelna je také vzdělávací učebna.

„Je zde možnost stravování sporadicky po předchozím upozornění. Navíc v případě, že se vyskytnou žáci se zvláštnostmi ve stravování z důvodu alergií nebo nemocí, má škola jídelníček, který se přizpůsobí potřebám každého dítěte, aniž by se ztratil ten bohatý obsah, rozmanité a úplné.“

„Jíst s výchovou: slušné chování u stolu upevňuje každodenní návyky, které posilují osobní rovnováhu, schopnost socializace, „slušné vystupování“ a hygienu.

Náš vzdělávací program jídelny je koncipován tak, abychom žáky naučili, jak je důležité vědět, jak se vhodně chovat v době rodinných a společenských setkání. K tomu je nutné předávat návyky a postoje usnadňující rodinný život. Jídelna je také vzdělávací učebna.

Obsluha jídelny

„Prognóza jídelníčku je rodičům k dispozici první dny v měsíci na webu a v sekretariátech různých budov.

„Navíc v případě, že se najdou žáci se stravovacími zvláštnostmi v důsledku alergií nebo nemocí, má škola jídelníček, který se přizpůsobí potřebám každého dítěte, aniž by ztratil ten bohatý, pestrý a ucelený obsah.

„Je zde možnost stravování sporadicky po předchozím upozornění. Navíc v případě, že se vyskytnou žáci se zvláštnostmi ve stravování z důvodu alergií nebo nemocí, má škola jídelníček, který se přizpůsobí potřebám každého dítěte, aniž by se ztratil ten bohatý obsah, rozmanité a úplné.“

Osobou odpovědnou za tuto službu je „jméno“ (e-mail), který řídí koordinaci a řádné fungování této služby. Je v každodenním kontaktu se společností, aby se pokusil zlepšit případné incidenty. Jednání se společností, která zajišťuje, že služba jídelny je denně a pravidelně se konají schůzky s osobou přidělenou do našeho centra, aby dohlížela na správné fungování služby.

Menu měsíce

„Každý měsíc aktualizujeme naše jídelníčky, abyste si mohli stáhnout všechna menu školy „“název““ podle úrovně nebo etap.“

Dětské školní menu
Hlavní nabídka