Základní škola Parentes Praha

Hledáme budovu nebo pozemek pro školu

Pro naši mateřskou a základní školu intenzivně hledáme trvalé zázemí, ideálně na území Prahy 5.

Chcete nám pomoci? Uvítáme jakékoli tipy a informace ohledně vhodných budov nebo pozemků.

Mám tip


Co hledáme?

  • Budovu / prostory
    pro školu a školku k dlouhodobému pronájmu, popř. koupi, jejichž parametry budou odpovídat požadavkům pro zápis do Rejstříku škol a zároveň bude nájem co nejnižší, aby se jeho výše neodrážela na výši školného.

  • nebo pozemek
    k dlouhodobému pronájmu, popř. koupi, na kterém bychom mohli postavit vlastní budovou školy a školky.

Parametry

Lokalita
Praha 5 a blízké okolí. Dále Praha 13 a ostatní lokality na levém břehu Vltavy případně v blízkosti Vltavy od Karlova mostu směrem na jih. Důležitá je dostupnost pro všechny rodiny, které už mají děti v naší škole.

Dostupnost
Dobrá dopravní dostupnost. Ideálně nedaleko stanice MHD kvůli příchodu a odchodu do školy i výletům dětí v rámci vyučování. Dobrá dostupnost autem – umožněno parkování.

Velikost/ kapacita
Předpokládaná konečná kapacita zařízení je cca 180 žáků ZŠ a 60 žáků MŠ

Podlahová plocha
V první etapě (1-2 roky) cca 800 m2 s rozšířením na cca 1 200-1 500 m2.

Umístění v budově
Část podlahové plochy (cca 400 m2) v přízemí kvůli umístění MŠ.

Uspořádání
Možnost příčkování tak, aby průměrná velikost třídy byla cca 40 m2.
Možnost rozvodů vody do jednotlivých tříd.
Prostory pro zřízení výdejny / jídelny ve velikosti cca 150 – 200 m2.
Prostor pro zřízení tělocvičny (zvýšená výška stropu) nebo možnost kryté nafukovací haly.
Dostatečný přísun denního světla (školy mají nadstandardní požadavky).
Venkovní prostor pro zřízení hřiště.
Samostatný vchod.
Uzavřená zahrada / část zahrady.

Časový horizont
Možnost dlouhodobého pronájmu (alespoň 10 let).

Souhlas majitele se změnou účelu užívání na školní prostory.

Výše nájmu
Nízká, nekomerční.

Zvláštní požadavky na pozemek
S inženýrskými sítěmi. Příjezdová cesta. Bez věcných břemen.

Napište nám!


Velmi si vážíme pomoci v našem projektu a děkujeme za ni. Své tipy prosím posílejte Radě Spolku Parentes:

 

Pomozte najít novou budou po školu!


Máte tip na budovu nebo pozemek?

Prosím kontaktujte nás!

Předseda Spolku
Parentes

Mgr. Petr Puš

 

Mobil: +420 603 517 067
E-mail
: pus@parentes.cz


Nová škola Parentes

Nová škola Parentes

Nová škola Parentes

Nová škola Parentes

Nová škola Parentes