Základní škola Parentes Praha

Chci darovat příspěvek

Finanční dar na účet

Proč potřebujeme podporu dárců? Snažíme dětem poskytnout kvalitní zázemí, zajistit nadstandardní program i vysokou profesionální úroveň personálu a zároveň udržet školné na co nejnižší hladině. Takové potřeby není možné pokrýt pouze ze státních dotací (které rovněž přijímáme).

Finanční dary jsou pro nás nesmírně důležité. Pomáhají nám financovat výchovně-vzdělávací aktivity, modernizovat vybavení školy, podporovat další vzdělávání pedagogickým pracovníků a integrovat znevýhodněné děti.

Staňte se dárcem

Pokud se nás rozhodnete podpořit jakýmkoliv finančním či materiálním darem, budeme Vám velmi vděčni. I malé částky měsíčně mohou pomoci.

Základní škola Parentes Praha přijímá dary na účet: 2500734405/2010.

Ke každému daru Vámi rádi vystavíme darovací smlouvu nebo jiné potvrzení.

Vaše dary nám velmi pomáhají

 

Díky nim můžeme:

  • poskytnout žákům modernější vybavení nebo doplnit zařízení školy,
  • dětem dopřát rozmanitější zážitky a zajímavě jim tak zprostředkovat nové poznatky: vzít je častějí do muzea, na výstavu, exkurzi či výlet,
  • zkvalitnit nadstandartní vzdělávání pedagogických pracovníků.

Svým darem dáváte dětem příležitost, aby se staly nejen vzdělanými lidmi, ale také samostatnými, všestrannými harmonickými osobnostmi se smyslem pro odpovědnost a silným etickým zázemím.

Poděkování dárcům

Děkujeme všem, kteří naší činnosti přispěli svými prostředky. Velmi si vážíme veškeré pomoci. Vaše velkorysost je pro nás zavazující. Díky Vám, Vašemu nadšení a podpoře mohou naše školy tak dobře fungovat.


Chcete nám darovat příspěvek, věc nebo službu?

Prosím kontaktujte nás!

 Veronika Rybníčková Ředitelka
  ZŠ Parentes
  Praha

   Mgr. Veronika Rybníčková

 

Mobil: +420 777 782 133
Telefon:
+420 212 340 021
E-mail:
zs@parentes.cz

Číslo účtu ZŠ Parentes Praha: 2500734405/2010.

Děti

Děti

Děti Děti