Základní škola Parentes Praha

Stravování & platba školného

Stravování

Děti se stravují v jídelně naší školy. 

Kdy chodí děti na oběd

  • 1. a 2. třída: 12:20
  • 3. a 4. třída: 12:45
  • 5. a 6. třída: 13:10

Co bude k obědu?

Jídelníček


Ceny obědů

Cena oběda: 32 Kč
Bezlepkový oběd: 64 Kč
Záloha na placení obědů: 700 Kč (pouze jednorázově na začátku školní docházky do naší ZŠ)

Přihlášku ke stravování najdete v sekci Praktické informace & dokumenty.

Odhlašování obědů


Obědy odhlašujte 

  • emailem na hospodarka@parentes.cz do 14:00 předešlého dne
  • výjimečně do 7:30 daného dne (ráno lze odhlásit obědy pro max. 3 žáky)

Neodhlášený oběd si můžete po domluvě s paní hospodářkou ve škole vyzvednout a odnést.

Platba školného

Výše školného je stanovena na základě ekonomického pohovoru rodičů s ekonomem Spolku Parentes a následně uvedena v Ekonomické dohodě, která specifikuje finanční podmínky školní docházky dítěte.

Číslo účtu pro platby školného: 2500734405/2010

Školné je potřeba zaplatit vždy předem, a to do 10. dne předchozího měsíce. Nezapomeňte uvést svůj variabilní symbol (obdržíte ho při podpisu Ekonomické dohody).

Jídelna

Jídelna

Jídelna