Základní škola Parentes Praha

Školní družina & kroužky

Kroužky 2018/2019


Nabídku kroužků každoročně přizpůsobujeme přání a zájmům dětí.

 • Děti přihlašujte do kroužků do pátku 7. září 2018 prostřednictvím webového formuláře zaslaného paní ředitelkou.
 • Výuka kroužků začne v týdnu od 10. 9. 2018, není-li uvedeno jinak.

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme tyto kroužky: 

Hra na flétnu

 • individuální výuka
 • délka trvání: 30 min (hra + teorie)
 • vyučuje Denisa Geislerová a Tereza Fritschová
 • fotogalerie: flétna

Hra na klavír

 • individuální výuka
 • vyučuje Marta Krejčíková
 • délka trvání: 30 min (hra + teorie)
 • výuka probíhá PO - ČT
 • fotogalerie: klavír

Hra na kytaru

Sborový zpěv a rytmika

Sólový zpěv

 • individuální výuka
 • vyučuje Marta Krejčíková
 • délka trvání: 30 min
 • fotogalerie: zpěv

Dramatický kroužek

Výtvarný kroužek

 • skupinová výuka
 • vede Bc. Mlada Hošková 
 • kroužek probíhá PO 14:50 - 16:20 a ÚT 14:50 - 16:20
 • délka trvání: 90 min 
 • cena 1 700 Kč/pololetí

Škola architektury Arkki (bilingvní, ČJ a AJ)

 • architektonické vzdělání pro mladší žáky, uvědomování si zodpovědnosti k životnímu prostředí, aktivizace a zapojení do tvorby prostředí kolem sebe
 • Arkki je ucelený vzdělávací program, který přináší do České Republiky tým našich architektů ve spolupráci s finskou Arkki School of Architecture for Children and Youth od září 2017. 
 • kroužek probíhá ČT 14:00 - 15:00 a 15:00 - 16:00
 • cena: platí se přímo organizátorovi, 2 700 Kč/pololetí
 • fotogalerie: škola architektury

Step

Fotbal

 • skupinová výuka
 • kroužek probíhá ČT 14:50 - 15:50 (chlapci), ČT 16:00 - 17:00 (chlapci a děvčata)
 • cena 1 710 Kč/pololetí

Programování

 • skupinová výuka
 • vyučuje Michal Hušek
 • kroužek probíhá ÚT 14:50 - 15:50
 • cena: 1 700 Kč

Sportovní kroužek Děti na startu 1. - 4. třída 

 • náplň: pohybové hry, atletika, gymnastika, míčové hry
 • projekt všeobecné pohybové přípravy dětí www.detinastartu.cz
 • místo: florbalové hala naproti škole
 • probíhá v PO 14:30 - 15:30
 • vede Petra Goldschmiedová
 • cena: hradí se přímo organizátorovi
 • fotogalerie: sportovní kroužek

Logické a deskové hry

 • Náplní klubu je rozvoj logického a strategického myšlení, trénují postřeh a prostorovou představivost. Děti zábavnou formou procvičují matematické operace, prohlubují znalosti o světě, přírodě, dějinách a mnoho dalšího.
 • kroužek probíhá PO 14:50 - 16:20, ÚT 14:50 - 16:20, ÚT 15:45 - 17:00
 • cena: pro 1. a 2. třídu zdarma, starší děti 1 700 Kč/pololetí

Německý jazyk

 • vede Mgr. Maria Glitzner (rodilá mluvčí)
 • malé skupiny dle věku
 • cena 1 800 Kč/pololetí

Matematika v angličtině (1. a 2. třída)

 • skupinová výuka
 • vede Bc. Elizabeth Dixon (rodilá mluvčí)
 • PÁ 13:00 - 13:55
 • cena 1 700 Kč/pololetí

Čtenářská dílna v angličtině (5. třída)

 • skupinová výuka
 • vede Bc. Elizabeth Dixon (rodilá mluvčí)
 • PÁ 14:00 - 14:45
 • cena 1 700 Kč/pololetí

Čtenářský klub (v češtině)

 • skupinová výuka
 • vede Mgr. Ludmila Poláková
 • ČT 14:00 - 14:45
 • 16 setkání
 • 1. pololetí zdarma

Arteterapie

 • skupinová výuka
 • pomáhá nenásilnou formou dětem zmírnit stres jakéhokoli původu. je vhodná jak pro děti “divoké”, tak pro úzkostné děti, jde především o prostředek k vyjádření dětského vnitřního světa, bez hodnocení, soutěživosti
 • arteterapie využívá - kresbu, malbu, koláž, práci s hlínou nebo jiným materiálem k vyjádření pocitů, nálady, momentálního rozpoložení tvůrce
 • vede Mgr. Milena Raková Kratochvílová
 • 90 min, termín dle zájemců
 • cena 2 250 Kč/pololetí 

Dále organizujeme

 • logopedie
 • příprava na křest
 • příprava na 1. sv. přijímání

Kroužky v předchozích letech:

Kroužky ve školním roce 2017/2018  

Kroužky ve školním roce 2016/2017 


Jak se zapsat do kroužku


Na skupinové kroužky přihlašujte své děti přes webový formulář zaslaný emailem paní ředitelky. Zapisování na skupinové kroužky končí v pátek 7. 9. 2018.

Na individuální kroužky (hra na hudební nástroj nebo zpěv) můžete své děti přihlásit vyplněním písemné přihlášky a jejím odevzdáním. Formulář přihlášky obdržíte u třídní učitelky vašeho dítěte.

Omlouvání z kroužků

 •  Bude-li vaše dítě chybět, napište prosím vždy do 8:45 daného dne e-mail paní hospodářce. Paní hospodářka pak informuje lektorku kroužku.
 • V případě nemoci dítěte se peníze za lekci nevracejí.

Školní družina


Školní družina funguje od pondělí do pátku. Ráno zahajuje provoz v 7:00, odpoledne zavírá v 17:00. Družinu mohou navštěvovat všichni žáci.

Vyplněnou přihlášku do družiny odevzdejte do 5. září 2018Přihlášku ke najdete v sekci Praktické informace & dokumenty.

Telefon do družiny: +420 212 340 022
Odpoledne: +420 776 550 423
Mobilní telefon ŠD může pouze přijímat hovory a SMS, nemůže na ně odpovídat ani volat zpět. Je v provozu 15:00 až 17:00.

Poplatek za družinu činí 500 Kč za pololetí.

Ranní dohled

Vede
Charlotte Streicherová, Emilie Hasmanová

Probíhá
Od 7:00 do 8:45:

 • od 7:00 do 8:00 v 1. patře pro všechny děti
 • od 8:00 do 8:40 
  • pro II., IV. a V. třídu v 1. patře
  • pro I., III. a VI. třídu ve 3. patře

Odpolední kroužek Anglická družina

Vede
Elizabeth Dixon, Charlotte Streicherová, Eliška Hoppeová

Kdy
Vždy po skončení vyučování do 14:45.

Kde
Anglická družina probíhá ve škole, za pěkného počasí trávíme také čas na hřištích v okolí školy.

Jak
V anglickém jazyce.

Co děláme
Každý den máme jiné zaměření, dle počasí a zájmu dětí: sportovní, přírodovědné, dramatické, výtvarné atd.

Co na sebe
Děti si mohou nosit věci na převlečení.

Odpolední družina (v češtině)

Vede
Mária Müllerová, Charlotte Streicherová

Kdy
Po skončení anglické družiny od 14:45 do 17:00.

Jak
Program probíhá v češtině.

Co děláme
Tvoříme, poznáváme a hrajeme si společně nebo se děti věnují individuální zábavě pod dohledem vychovatelky. V družině je možné psát domácí úkoly

Co s sebou
Doporučujeme dávat dětem, které zůstávají v družině i po 15. hodině, s sebou odpolední svačinku.

Co na sebe
Do družiny je možné nosit věci na převlečení.

Děti

Děti

Děti

Děti Děti

Děti

Děti

Děti

 

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

Škola architektury

Škola architektury

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek