Základní škola Parentes Praha

Školní družina & kroužky

Kroužky 2019/2020


Nabídku kroužků každoročně přizpůsobujeme přání a zájmům dětí.

Koordinátor kroužků

 • dotazy, omlouvání dětí z kroužků:

Marta Krejčíková
email: krejcikova@parentes.cz

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme tyto kroužky: 

Hra na flétnu

 • individuální výuka
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • učí v úterý paní učitelka Karolína Petrůjová, ve středu a čtvrtek paní učitelka Tereza Fritschová
 • cena za 1 lekci (30 min) 150 Kč
 • fotogalerie: flétna

Hra na klavír

 • individuální výuka
 • vyučuje Marta Krejčíková
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • výuka probíhá PO - ČT
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 Kč
 • fotogalerie: klavír

Hra na kytaru

 • individuální výuka
 • délka: 30 min (hra + teorie)
 • paní učitelka Lucie Melecká
 • výuka probíhá PO, ST, ČT,
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 Kč
 • fotogalerie: hra na kytaru (kroužek)

Sólový zpěv

 • individuální výuka
 • učí paní učitelka Tereza Fritschová 
 • délka: 30 min
 • výuka probíhá ST, ČT
 • cena za 1 lekci (30 min) bude 150 Kč
 • fotogalerie: zpěv

Hudební kroužek (sborový zpěv a rytmika)

Dramatický kroužek (2. - 6. třída)

Výtvarný kroužek 

 • skupinová výuka
 • kroužek probíhá ČT 14:50 - 16:20 (1. - 4. třída)
 • délka: 90 min
 • vede Terezie Cuhrová
 • cena 1 700 Kč/pololetí

Ruční práce 

 • skupinová výuka
 • kroužek probíhá ÚT 14:50 - 15:50 (1. - 4. třída) 
 • délka: 60 min
 • vede Olga Machová
 • cena 1 200 Kč/pololetí včetně materiálu

Step

 • skupinová výuka
 • vyučuje Vítek Krištof, Tap Academy Prague
 • kroužek probíhá ÚT 14:50 - 15:50 (začátečníci) a PÁ 14:00 - 15:00 (pokročilí)
 • cena: 2 500 Kč/pololetíhradí se přímo organizátorovi
 • fotogalerie: step

Fotbal

 • skupinová výuka
 • vede Dominik Kucharský
 • kroužek probíhá ST 14:50 - 15:50
 • cena 1 350 Kč/pololetí

Logické a deskové hry (1. - 3. třída)

 • Náplní klubu je rozvoj logického a strategického myšlení, trénují postřeh a prostorovou představivost. Děti zábavnou formou procvičují matematické operace, prohlubují znalosti o světě, přírodě, dějinách a mnoho dalšího.
 • kroužek probíhá ST 14:00 - 15:30
 • vede Petra Kudrnová
 • cena: zdarma (16 setkání)

Německý jazyk

 • vede Mgr. Maria Glitzner (rodilá mluvčí)
 • malé skupiny dle věku, termíny dle domluvy
 • cena 1 000 Kč/pololetí

Nepečené pokrmy  (v angličtině, děvčata 3. - 5. třída)

 • skupinová výuka
 • vede Bc. Elizabeth Dixon (rodilá mluvčí)
 • PÁ 14:00 - 14:45
 • cena 1 700 Kč/pololetí

Logopedický kroužek

 • vede Veronika Kochová
 • náplň: stimulace přirozeného vývoje komunikačních schopností u dětí ve školním věku, prevence vzniku poruch řeči, rozvoj řečových schopností a dovedností, slovní zásoby, artikulace a gramatických kategorií, rozvoj sluchového vnímání a paměti, zrakového vnímání a paměti, prostorové orientace, orientace v čase
 • cena: 150,- Kč / 30 minut
 • individuální, každé úterý odpoledne mezi 14:00 a 17:00
 • cvičení jsou vedena hravou formou

Dále organizujeme

 • příprava na křest
 • příprava na 1. sv. přijímání
 • příprava na biřmování (od 5. třídy výš)

Kroužky v předchozích letech:

Kroužky ve školním roce 2017/2018  

Kroužky ve školním roce 2016/2017 

 

Omlouvání z kroužků


Berte prosím ohled na lektory kroužků - je vhodné případnou neúčast předem omluvit. 

 • Omlouvejte své dítě emailem na krejcikova@parentes.cz nejpozději do 10:00 daného dne (platí pro všechny kroužky). Paní učitelka Krejčíková dá příslušnému lektorovi vědět.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na paní učitelku Martu Krejčíkovou, která kroužky koordinuje
 • V případě nemoci dítěte se peníze za lekci nevracejí.

Školní družina


Školní družina funguje od pondělí do pátku. Ráno zahajuje provoz v 7:00, odpoledne zavírá v 17:00. Družinu mohou navštěvovat všichni žáci.

Vyplněnou přihlášku do družiny odevzdejte do 4. září 2019Přihlášku ke najdete v sekci Praktické informace & dokumenty.

Telefon do družiny: +420 212 340 022
Odpoledne: +420 776 550 423
Mobilní telefon ŠD může pouze přijímat hovory a SMS, nemůže na ně odpovídat ani volat zpět. Je v provozu 15:00 až 17:00.

Poplatek za družinu činí 500 Kč za pololetí.

Ranní dohled

Vede: Veronika Šmídová, Ena Ljubojevićová, Emilie Hasmanová

Probíhá: od 7:00 do 8:45:

 • od 7:00 do 8:00 v 1. patře pro všechny děti
 • od 8:00 do 8:40 
  • pro II., IV. a V., VI. třídu v 1. patře
  • pro I., III. a VII. třídu ve 3. patře

Odpolední kroužek Anglická družina

Vede: Elizabeth Dixon, Mariana Anýžová, Eliška Hoppeová

Kdy: Vždy po skončení vyučování do 14:45.

Kde: Anglická družina probíhá ve škole, za pěkného počasí trávíme také čas na hřištích v okolí školy.

Jak: V anglickém jazyce.

Co děláme: Každý den máme jiné zaměření, dle počasí a zájmu dětí: sportovní, přírodovědné, dramatické, výtvarné atd.

Co na sebe: Děti si mohou nosit věci na převlečení.

Odpolední družina (v češtině)

Vede: Mária Müllerová, Eliška Hoppeová

Kdy: Po skončení anglické družiny od 14:45 do 17:00.

Jak: Program probíhá v češtině.

Co děláme: Tvoříme, poznáváme a hrajeme si společně nebo se děti věnují individuální zábavě pod dohledem vychovatelky. V družině je možné psát domácí úkoly

Co s sebou: Doporučujeme dávat dětem, které zůstávají v družině i po 15. hodině, s sebou odpolední svačinku.

Co na sebe: Do družiny je možné nosit věci na převlečení.

Děti

Děti

Děti

Děti Děti

Děti

Děti

Děti

 

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

Škola architektury

Škola architektury

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek