Základní škola Parentes Praha

Nejčastěji kladené otázky (FAQ)

Je vaše škola jen pro věřící děti?

Ne. Přijímáme děti z jakékoliv rodiny, která má o koncept naší školy vážný zájem.

Přijímání dětí

Kolik dětí máte ve třídě?

V současnosti je maximum 15 dětí. Individuální přístup je pro nás zásadní a ten dětem zajistíme jen v menších třídách.

Jste alternativní škola?

Ne. Naše škola nepatří k takzvaným alternativním školám, jako je například Waldorfská nebo Montessori-škola. Inspirujeme se však inovativními metodami výuky.
Na druhou stranu se dá říci, že alternativní jsme: zásadně se lišíme od státních škol i od ostatních českých soukromých škol. 

Výukové metody v naší škole 

Jaké používáte výukové metody?

Děti se učí matematiku podle pana profesora Hejného, v první třídě začínáme číst s využitím genetické metody, připravujeme pravidelně projektová dopoledne, chodíme na výlety a kulturní akce.

Výukové metody v naší škole 

Známkujete nebo máte slovní hodnocení?

Máme obojí. 
Rodiče vidí rádi jedničky. A slovní hodnocení poví, co se ze známek nedá vyčíst.

Známkování nebo slovní hodnocení

Od kdy se učí děti angličtinu?

Angličtinu se učí děti již od první třídy dvakrát týdně. Mimo to si mohou přibrat jako nepovinnou anglickou konverzaci. A do třetice – po vyučování do 14:45 u nás mají děti anglickou družinu. 

Mohou se děti učit další jazyk?


Kromě angličtiny, která je v rozvrhu od 1. třídy, se od 6. třídy děti učí další cizí jazyk. Ve školním roce 2018/2019 se začaly děti učit španělštinu, učí ji rodilá mluvčí. Mimo to se všechny děti mohou přihlásit na kroužek němčiny, který vede také rodilá mluvčí.

Jaké nabízíte kroužky?

Kroužky vypisujeme každý rok podle zájmu rodičů – necháváme se inspirovat jejich požadavky. Letos nabízíme hudební kroužek (sbor & rytmus), hru na klavír, kytaru či flétnu, dramatický kroužek, step, německý jazyk, logické a deskové hry, fotbal, výtvarný kroužek, ARKKI (škola architektury), programování, matematika v angličtině, čtenářská dílna v angličtině, arteterapie nebo čtenářský klub (v češtině). 

Kroužky

Dá se u školy parkovat?

Ano, ke škole náleží soukromé parkoviště. Vjezd je zabezpečen, přístup dostávají rodiče dětí a zaměstnanci školy. 

Kde bude škola v příštích letech?

Obýváme 1., 2. a 3. patro budovy na Radlické ulici. V následujícím roce počítáme s tím, že zůstaneme na této adrese. Intenzivně hledáme místo v oblasti Prahy 5, kam by se vešla naše základní škola společně s mateřskou školou.

Hledáme budovu nebo pozemek pro školu

Má škola i druhý stupeň?

Ano, ve školním roce 2018/2019 jsme otevřeli 2. stupeň.

Jaká je výše školného?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Školné si rodiče domluví na schůzce, které říkáme ekonomický pohovor. Respektujeme finanční možnosti rodin a současně bereme v úvahu potřeby školy. Školné se pohybuje v rozmezí 3.000 Kč až 6.000 Kč měsíčně.

Školné 

Lze si školné odečíst z daní?

Taková možnost není v našem státě nikde ukotvena, tudíž ne. Školné není dar :)

Máte vlastní tělocvičnu?

Ne. Využíváme možnosti okolních škol a tělovýchovných zařízení. V každém školním roce chodí také děti na plavecký kurz na nedaleký bazén v Radlicích.

Kam chodíte na obědy?

Ve škole máme vlastní výdejnu.

Stravování

Proč oddělené vzdělávání?

Tento systém u nás zatím nefunguje, plánujeme jej zavést až při dostatečném počtu dětí, financí a personálu. Odděleným vzděláváním chlapců a dívek chceme dosáhnout efektivnějšího učení i osobního rozvoje. Zkušenost učitelů po celém světě ukazuje, že právě školy, kde děvčata a chlapci studují odděleně, dosahují nejlepších výsledků. Nicméně toto téma by bylo na dlouhý rozhovor.

Oddělené vzdělávání chlapců a dívek


Máte další otázky?

Zeptejte se! Nebo si rovnou domluvte schůzku.

Ředitelka školy 
Mgr. Veronika Rybníčková    

Mobil: 777 782 133

E-mail: rybnickova@parentes.cz

Děti

Děti Děti Děti