Kurzy pro rodiče

Součástí podpory rodiny dítěte je cyklus vzdělávacích kurzů o výchově pro rodiče a pro manžele pořádané Občanským sdružením ProFamilia. Lektory kurzů jsou školení odborníci i hosté ze zahraničních pro-rodinně orientovaných specializovaných organizací. Kurzy probíhají interaktivní formou pomocí rozboru konkrétních modelových případů ze života. Podmínkou je účast obou rodičů.

Mimo to pořádáme během roku pro rodiče dětí z našich škol i školek jednorázové přednášky na zajímavá témata.

Kurz První kroky

Tento kurz je primárně určen pro rodiče dětí ve věku do 3 – 4 let, ale lze jej doporučit každé rodině, kde je alespoň jedno dítě ve věku do 10 let. Věk 3 – 4 let je nazýván „zlatým věkem“ z hlediska výchovy dítěte s největší možností formovat osobnost. Je dobré si uvědomit, že řadu charakterových vlastností dítěte vytváříme ve věkově zřetelně omezených údobích.

Každé dítě je jiné. Každé dítě má jiné rodiče a vyrůstá v jiném prostředí. Proto nelze stanovit univerzální řešení a výchovnou metodu, i když jisté výchovné zásady existují. Jsou jimi např. společné řešení problémů dětí, individuální přístup ke každému z nich, láska a úcta k nim, a to již v prvních měsících jejich života.

Kurz probíhá formou osmi volně navazujících setkání, z nichž každé je tématicky zaměřeno. Každé setkání vyžaduje dobrou přípravu, aby účast na něm přinesla účastníkům co největší efekt.

Témata setkání:

 •     Klíčové aspekty rozvoje dítěte
 •     Rodinné prostředí
 •     Temperament a dědičnost
 •     Komunikace mezi manžely
 •     Sourozenecké vztahy
 •     Význam hry v životě dítěte
 •     Rozvoj disciplíny a vůle

Kurz První písmena

Kurz je určen ideálně rodičům dětí ve věku 5 – 8 let a bude se poprvé konat ve školním roce 2016/2017. Setkání proběhnou v těchto termínech (jedná se vždy o neděle):

 • 18. září,
 • 9. října,
 • 6. listopadu,
 • 27. listopadu,
 • 18. prosince 2016. 

Tématické okruhy:

 • Specifika vývoje dětí v raném školním věku
 • Vzdělávání a povaha dítěte
 • Používání autority
 • Vliv přátel a příbuzných
 • Role zábavy a vliv televize
 • Náboženská výchova
 • Rivalita mezi sourozenci
 • Úvod do lidské sexuality

Na kurz se můžete přihlásit odevzdáním vyplněné přihlášky, kterou jste obdrželi u zápisu, nebo mailem přímo u Petry Křížové.

Kurz Manželská láska

O.s. ProFamilia usiluje nejen o to, aby matka a otec objevili svou jedinečnou důležitost při výchově dětí, ale také o to, aby pocítili hlubokou potřebu zlepšovat svůj manželský vztah, a tím se této úlohy, být dobrým rodičem, dokázali dobře zhostit. Kurz Manželská láska v sobě zahrnuje pět nejdůležitějších aspektů manželského vztahu, jednotlivá setkání jsou rozdělena podle těchto témat.

Děti mohou vyrůstat v prostředí šťastného domova pouze v případě, že dobře funguje manželství jejich rodičů. Manželské páry, které se kurzu účastní, se setkávají v přátelském prostředí a společně objevují možnosti, jak zlepšit svou osobnost, a zvýšit tak kvalitu společného vztahu.

Témata setkání:

 • Pouto lásky: věrnost
 • Lidská sexualita
 • Komunikace v manželství
 • Rodina a práce
 • Rodinný život