Základní škola Parentes Praha

Třídy & rozvrhy

Školní rok 2018/2019

  • Školní družina je pro děti v provozu ( mimo vyučovací hodiny a polední pauzu)  od 7:00 do 17:00 hodin .
  • Školní budova je uzavřena , rodiče mají pro příchod s dětmi do školy přidělen vstupní kód. Veřejnost má do školy přístup pouze na základě předem domluvené schůzky.
  • Výuka začíná vždy  v 8:45

Vyučovací hodiny

  • 8:45 - 9:30,  9:40 - 10:25,  10:45 - 11:30,  11:35 - 12:20
  • 13:10 - 13:55,  14:00 - 14:45

Přestávky

  • 9:30 - 9:40, 10:25 - 10:45, 11:30 - 11:35
  • Polední přestávka na oběd: 12:20 - 13:10
  • 13:55 - 14:00
  • Konec odpoledního vyučování: 1. stupeň nejpozději 14:45, 2. stupeň nejpozději 15:35

Rozvrhy 2018/2019

platí od 15. 10. 2018

1. třída

Třídní učitelka:  Mgr. Marcela Kyzlinková 
Kontakt:  kyzlinkova@parentes.cz

I. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 polední přestávka 13:10 - 13:55 14:00 - 14:45
Pondělí ČJ M AJ Prv oběd 12:20 Náb  
Úterý  ČJ M ČJ - čtení samost./
mše sv.
  TV TV
Středa ČJ M AJk E      
Čtvrtek ČJ M VV   HV  
Pátek ČJ AJ ČJ - čtení Prv      

2. třída


Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Poláková 
Kontakt: polakova@parentes.cz

II. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 polední přestávka 13:10 - 13:55 14:00 - 14:45
Pondělí ČJ ČJ AJ Prv oběd 12:20 E  
Úterý  M M AJk samost./
mše sv.
  TV TV
Středa ČJ ČJ Prv ČJ - čtení   HV  
Čtvrtek M M VV   Náb  
Pátek ČJ M AJ ČJ - čtení      

3. třída

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Šimková 
Kontakt: simkova@parentes.cz 

III. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 polední přestávka 13:10 - 13:55 14:00 - 14:45
Pondělí ČJ M AJ ČJ - čtení oběd 12:45 ČJ - čtení  
Úterý  ČJ M Prv samost./
mše sv.
  VV VV
Středa ČJ M AJ E   Náb  
Čtvrtek ČJ M AJ   TV TV
Pátek M AJk ČJ Prv   HV  

4. třída


Třídní učitelka: Mgr. Tereza Rázková 
Kontakt: razkova@parentes.cz

IV. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 polední přestávka 13:10 - 13:55 14:00 - 14:45
Pondělí ČJ ČJ AJ oběd 12:45  E  
Úterý  M M AJ   HV ČJ - čtení
Středa ČJ ČJ Vl Vl   VV VV
Čtvrtek M M AJk Náb   TV TV
Pátek ČJ AJ M samost./
mše sv.
  ČJ - čtení  

5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Radka Petrasová 
Kontakt: petrasova@parentes.cz

V. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 12:25 - 13:10   14:00 - 14:45
Pondělí ČJ M ČJ - čtení AJ oběd 13:10 HV
Úterý  ČJ M Inf AJ Vl oběd 13:10  Vl
Středa ČJ M AJ AJk TV TV oběd 14:00
Čtvrtek ČJ M Náb E VV oběd 13:10
Pátek ČJ M AJ samost./
mše sv.
ČJ - čtení oběd 13:10   

6. třída

Třídní učitelka:  Eliška Hoppeová, DiS. 
Kontakt: hoppeova@parentes.cz 

VI. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 12:25 - 13:10   14:00 - 14:45 14:50 - 15:35
Pondělí ŠJ M M ČJ E oběd 13:10 Ze  
Úterý  AJ ČJ ČJ oběd 13:10 HV AJ
Středa ŠJ AJ M F TV TV oběd 14:00 Náb (14:30 - 15:15) 
Čtvrtek AJ AJk ČJ Ze oběd 13:10 VV VV
Pátek M M ČJ samost./
mše sv.
oběd 13:10 Inf  

 M = matematika, ČJ = český jazyk, AJ = anglický jazyk, Prv = prvouka, Náb = náboženství, TV = tělesná výchova, HV = hudební výchova, E = etika, VV = výtvarná výchova, PČ = pracovní činnosti, AJk = konverzace v anglickém jazyce, Př = přírodověda, Vl = vlastivěda, Inf = informatika, F = fyzika, Ze = zeměpis, ŠJ = španělština, Př = přírodopis, Dě = dějepis

Výuka

Výuka

Výuka

Výuka

Výtvarka