Základní škola Parentes Praha

Třídy & rozvrhy

Školní rok 2018/2019

  • Školní družina je pro děti v provozu ( mimo vyučovací hodiny a polední pauzu)  od 7:00 do 17:00 hodin .
  • Školní budova je uzavřena , rodiče mají pro příchod s dětmi do školy přidělen vstupní kód. Veřejnost má do školy přístup pouze na základě předem domluvené schůzky.
  • Výuka začíná vždy  v 8:45

Vyučovací hodiny

  • 8:45 - 9:30,  9:40 - 10:25,  10:45 - 11:30,  11:35 - 12:20
  • 13:10 - 13:55,  14:00 - 14:45

Přestávky

  • 9:30 - 9:40, 10:25 - 10:45, 11:30 - 11:35
  • Polední přestávka na oběd: 12:20 - 13:10
  • 13:55 - 14:00
  • Konec odpoledního vyučování: 1. stupeň nejpozději 14:45, 2. stupeň nejpozději 15:35

Rozvrhy 2018/2019

platí od 3. 9. 2018

1. třída

Třídní učitelka:  Mgr. Marcela Kyzlinková 
Kontakt:  kyzlinkova@parentes.cz

2. třída


Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Poláková 
Kontakt: polakova@parentes.cz

4. třída


Třídní učitelka: Mgr. Tereza Rázková 
Kontakt: razkova@parentes.cz

5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Radka Petrasová 
Kontakt: petrasova@parentes.cz

6. třída

Třídní učitelka:  Eliška Hoppeová, DiS. 
Kontakt: hoppeova@parentes.cz

Rozvrh

M = matematika, ČJ = český jazyk, AJ = anglický jazyk, Prv = prvouka, Náb = náboženství, TV = tělesná výchova, HV = hudební výchova, E = etika, VV = výtvarná výchova, PČ = pracovní činnosti, AJk = konverzace v anglickém jazyce, Př = přírodověda, Vl = vlastivěda, Inf = informatika, F = fyzika, Ze = zeměpis, ŠJ = španělština, Př = přírodopis, Dě = dějepis

 

Výuka

Výuka

Výuka

Výuka

Výtvarka