Základní škola Parentes Praha

Třídy & rozvrhy

Školní rok 2019/2020

Školní družina je pro děti v provozu ( mimo vyučovací hodiny a polední pauzu)  od 7:00 do 17:00 hodin.
Školní budova je uzavřena, rodiče mají pro příchod s dětmi do školy přidělen vstupní kód. Veřejnost má do školy přístup pouze na základě předem domluvené schůzky.
Výuka začíná vždy v 8:45

Vyučovací hodiny

  • 8:45 - 9:30, 9:40 - 10:25, 10:45 - 11:30, 11:35 - 12:20, 12:25 - 13:10
  • 13:10 - 13:55,  14:00 - 14:45, 14:50 - 15:35

Přestávky

  • 9:30 - 9:40, 10:25 - 10:45, 11:30 - 11:35
  • Polední přestávka na oběd: 12:20 - 13:10 nebo 13:10 - 14:00
  • 13:55 - 14:00, 14:45 - 14:50
  • Konec odpoledního vyučování: 1. stupeň nejpozději 14:45, 2. stupeň nejpozději 15:35

Rozvrhy 2019/2020

platí od 16. 9. 2019

1. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Melecká 
Kontakt: melecka@parentes.cz 

I. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 polední přestávka 13:10 - 13:55 14:00 - 14:45
Pondělí ČJ M AJK Prv oběd 12:20 Náb  
Úterý  ČJ M ČJ - čtení samost./
mše sv.
  TV  TV
Středa ČJ Prv AJ HV      
Čtvrtek ČJ M VV   ČJ - čtení  
Pátek ČJ AJ E M      

 

2. třída

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Kyzlinková 
Kontakt: kyzlinkova@parentes.cz

II. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 polední přestávka 13:10 - 13:55 14:00 - 14:45
Pondělí ČJ M AJ oběd 12:45 VV  
Úterý  ČJ M Prv samost./
mše sv.
  ČJ- čtení  
Středa ČJ M Náb AJK    E  
Čtvrtek ČJ M Prv HV   TV TV
Pátek ČJ M AJ ČJ - čtení      

3. třída


Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Dubcová (Poláková) 
Kontakt: polakova@parentes.cz

III. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 polední přestávka 13:10 - 13:55 14:00 - 14:45
Pondělí ČJ ČJ AJ AJK oběd 12:20  
Úterý  M M Prv samost./
mše sv.
  VV VV
Středa ČJ ČJ AJ ČJ - čtení   E  
Čtvrtek M M Náb AJ   TV TV 
Pátek ČJ M HV Prv   ČJ - čtení   

4. třída

Třídní učitelka: Mgr. Regina Kolůchová 
Kontakt: koluchova@parentes.cz 

IV. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 12:25 - 13:10 polední přestávka 14:00 - 14:45
Pondělí ČJ M Náb Vl AJK oběd 13:10  
Úterý  ČJ M HV AJ  
Středa ČJ M Vl TV TV    E
Čtvrtek ČJ M AJ VV VV   ČJ - čtení
Pátek ČJ M AJ samost./
mše sv.
ČJ - čtení    

5. třída


Třídní učitel: Jan Vodička, Petr Dudek
Kontakt: vodicka@parentes.czdudek@parentes.cz 

V. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 polední přestávka 13:10 - 13:55 14:00 - 14:45
Pondělí ČJ E ČJ oběd 12:45  TV TV 
Úterý  M M AJ Vl   VV
Středa ČJ ČJ ČJ AJ   Inf AJK
Čtvrtek M M AJ Náb   HV ČJ
Pátek M AJ ČJ samost./
mše sv.
  Vl  

6. třída

Třídní učitelka: Mgr. Radka Petrasová 
Kontakt: petrasova@parentes.cz

VI. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 12:25 - 13:10   14:00 - 14:45 14:50 - 15:35
Pondělí M M ČJ Náb AJ oběd 13:10 HV  
Úterý  AJ Ze ŠJ ČJ   Inf
Středa AJ M F TV TV   E ŠJ
Čtvrtek ČJ AJ ČJ Ze   VV VV
Pátek M M ČJ samost./
mše sv.
AJK    Dě  

7. třída

Třídní učitelka: Eliška Hoppeová, DiS. 
Kontakt: hoppeova@parentes.cz 

VII. 8:45 - 9:30 9:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:35 - 12:20 12:25 - 13:10   14:00 - 14:45 14:50 - 15:35
Pondělí M ČJ ČJ HV oběd 13:10 AJK  
Úterý  AJ ČJ E ŠJ   VV VV
Středa M Che AJ Inf F   ŠJ Ze
Čtvrtek Ze ČJ TV TV   Náb
Pátek M M AJ samost./
mše sv.
AJ   ČJ  

 M = matematika, ČJ = český jazyk, AJ = anglický jazyk, Prv = prvouka, Náb = náboženství, TV = tělesná výchova, HV = hudební výchova, E = etika, VV = výtvarná výchova, PČ = pracovní činnosti, AJk = konverzace v anglickém jazyce, Př = přírodověda, Vl = vlastivěda, Inf = informatika, F = fyzika, Ze = zeměpis, ŠJ = španělština, Př = přírodopis, Dě = dějepis, Che = chemie

Výuka

Výuka

Výuka

Výuka