Základní škola Parentes Praha

Školné

Projekty Spolku Parentes jsou koncipovány jako neziskové a veškeré příjmy spolku jsou použity na rozvoj jeho aktivit.

Z čeho je naše škola financována

  1. Dostáváme dotace na žáka ze státního rozpočtu. I když je tento příspěvek významný, pokrývá jen zhruba třetinu nákladů na provoz školy.
  2. Značnou část příjmů školy tvoří dary rodičů a externích dárců.
  3. Pro pokrytí provozních nákladů je od rodičů vybíráno školné.
  4. Pokud je to v možnostech rodiny, poskytují rodiče po dobu docházky svých dětí do školy půjčku na financování potřebného vybavení školy.
  5. Do budoucna počítáme s podporou ze strany nově založeného Nadačního fondu Parentes.

Jak je školné vysoké?


Výše školného a případné půjčky na financování vybavení se stanoví individuálně na základě ekonomického pohovoru zástupce Spolku Parentes s rodiči dítěte.

Poskytujeme slevu na sourozence. 

Dohodnuté ekonomické podmínky jsou zaneseny do Smlouvy o školní docházce. Výše školného i výše půjčky může být po dohodě v průběhu docházky dítěte do školy upravena v závislosti na ekonomické situaci rodiny.

Stojíte o naši školu, ale nemůžete si dovolit platit školné?

Jestliže rodiče projeví opravdový zájem o účast v našem projektu, nesmí být jejich finanční situace překážkou přijetí dítěte do naší školy. Během ekonomického pohovoru zástupce zřizovatele s rodiči se hledá přijatelná varianta platby školného, přičemž počítáme s využitím nadačního fondu, ze kterého bude možné hradit stipendia.

Jak platit školné?

Bankovní údaje a pokyny k platbě se dozvíte zde:

Platba školného


Online přihláška

Vyplňte nezávaznou přihlášku do ZŠ a my Vás budeme kontaktovat!

Základní škola Parentes Praha ZŠ Parentes Praha


Vyplnit přihlášku

ZŠ Parentes Praha

ZŠ Parentes Praha ZŠ Parentes Praha