Obecné informace

Základní škola Parentes zahájila svou činnost 1. září 2014 na adrese Radlická 138, Praha 5.
V prosinci roku 2020 se naše základní škola přestěhovala do nové, větší budovy na adrese Tlumačovská 32, Praha 13 – Stodůlky.

Jsme škola rostoucí a máme i 2. stupeň. Ve školním roce 2021/2022 již funguje 1. až 9. třída.

Zřizovatelem školské právnické osoby Základní škola a mateřská škola Parentes Praha je Spolek Parentes .

Výukový model, který se uplatňuje ve školách zřizovaných Spolkem Parentes, je realizován již ve 38 zemích na světě (více než 500 školek a škol). Staví na pěti pilířích.

Praktické informace

 • Výuka začíná v 8:45.
 • Družina je v provozu denně od 7:00, zavírá v 17:00. Družinu mohou navštěvovat všichni žáci.
 • Ve třídách je nízký počet dětí (ani v budoucnu nepřesáhne 20 žáků).
 • K žákům přistupujeme individuálně.
 • Po vyučování do 14:45 hodin nabízíme tematicky zaměřenou anglickou družinu.
 • Angličtina je vyučována od 1. třídy.
 • Žáci se mohou přihlásit na anglickou konverzaci (1 hodina týdně).
 • Druhý jazyk učíme povinně od 6. třídy. Už na 1. stupni se mohou děti přihlásit na odpolední kroužek němčiny či francouzštiny.
 • Děti nosí uniformy (nákup zajišťuje škola).
 • Dále nabízíme náboženství a řadu kroužků: hudební kroužek, hra na klavír, kytaru či flétnu, zpěv, dramatický kroužek, step, německý jazyk, francouzštiny, logické a deskové hry, fotbal, výtvarný kroužek atd.

Jak to u nás vypadá

 • Přijďte k nám na Den otevřených dveří!
  Nejbližší termíny:
  – středa 20. 10. 2021, 15:30 – 17:30
  – úterý 8. 2. 2022, 15:30 – 17:30

Kapacita školy dosud není zcela vyčerpána.

Přestupy jsou výjimečně možné i během školního roku.

Více informací o přijímání dětí, zápisu do 1. třídy a přestupových podmínkách ZŠ Parentes Praha naleznete zde:

Přijímání dětí

Zajímá Vás naše škola?

Domluvte si schůzku!

Ředitelka školy
Mgr. Veronika Rybníčková

Mobil: +420 777 782 133

E-mail: rybnickova@parentes.cz

Spolupracujeme

Získané dotace a granty

Zpráva České školní inspekce

Říjen 2014

„Vzdělávání probíhá v bezpečném a podnětném prostředí.“

„Žáci jsou vedeni k rozvoji dobrých lidských vlastností („ctností“) a k uvědomování si morálních hodnot. Výchovné působení prolíná přirozeným nenásilným způsobem do vzdělávacího procesu. V hospitovaných hodinách byly zohledněny individuální možnosti, schopnosti i vědomosti žáků.“

květen 2021