Základní škola Parentes Praha

Obecné informace

Základní škola Parentes zahájila svou činnost 1. září 2014 na adrese Radlická 138, Praha 5.

Jsme škola rostoucí a máme i 2. stupeň. Ve školním roce 2020/2021 již funguje 1. až 8. třída.

Zřizovatelem školské právnické osoby Základní škola a mateřská škola Parentes Praha je Spolek Parentes .

Výukový model, který se uplatňuje ve školách zřizovaných Spolkem Parentes, je realizován již ve 38 zemích na světě (více než 500 školek a škol). Staví na pěti pilířích.

Praktické informace

  • Výuka začíná v 8:45.
  • Družina je v provozu denně od 7:00, zavírá v 17:00. Družinu mohou navštěvovat všichni žáci.
  • Ve třídách je nízký počet dětí (ani v budoucnu nepřesáhne 18 žáků).
  • K žákům přistupujeme individuálně.
  • Po vyučování do 14:45 hodin nabízíme tematicky zaměřenou anglickou družinu.
  • Angličtina je vyučována od 1. třídy.
  • Žáci se mohou přihlásit na anglickou konverzaci (1 hodina týdně).
  • Druhý jazyk učíme povinně od 6. třídy. Už na 1. stupni se mohou děti přihlásit na odpolední kroužek němčiny.
  • Děti nosí uniformy (nákup zajišťuje škola).
  • Dále nabízíme náboženství a řadu kroužků: hudební kroužek (sbor & rytmus), hra na klavír, kytaru či flétnu, zpěv, dramatický kroužek, step, německý jazyk, logické a deskové hry, fotbal, výtvarný kroužek, ARKKI (škola architektury), ruční práce, nepečené pokrmy (v angličtině), čtenářský klub. 

Jak to u nás vypadá

Stále přijímáme děti

Kapacita školy dosud není zcela vyčerpána.

Přestupy jsou výjimečně možné i během školního roku. 

Více informací o přijímání dětí, zápisu do 1. třídy a přestupových zkouškách do 6. třídy ZŠ Parentes Praha naleznete zde:

Přijímání dětí 

 


Zajímá Vás naše škola?

Domluvte si schůzku!

Veronika Rybníčková Ředitelka školy
Mgr. Veronika Rybníčková

Mobil: 777 782 133

E-mail: rybnickova@parentes.cz 

Spolupracujeme
 

Získané dotace a granty
 

Zpráva České školní inspekce
 

Říjen 2014

„Vzdělávání probíhá v bezpečném a podnětném prostředí."

„Žáci jsou vedeni k rozvoji dobrých lidských vlastností („ctností“) a k uvědomování si morálních hodnot. Výchovné působení prolíná přirozeným nenásilným způsobem do vzdělávacího procesu. V hospitovaných hodinách byly zohledněny individuální možnosti, schopnosti i vědomosti žáků.“

Více ze zprávy České školní inspekce


Online přihláška

Vyplňte nezávaznou přihlášku do ZŠ a my Vás budeme kontaktovat!

Základní škola Parentes Praha ZŠ Parentes Praha


Vyplnit přihlášku


Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Parentes Praha

 ve školním roce 2017/18


Prohlédnout pdf 

Výuka

Výuka

Výuka

Výuka

Výuka

Výuka

Výuka