Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

12. 6. 2018

Testování Kalibro 2017/2018: naši třeťáci nad průměrem ČR

KALIBRO je dlouhodobý projekt, určený především základním a středním školám s cílem pomáhat školám získávat podklady pro sebehodnocení. Testování je zaměřeno na schopnost žáků použít základní znalosti a dovednosti v nových situacích s porozuměním podstatě problému.

Více...
29. 5. 2018

Zdravíme rodiče z pětidenního výletu!

Naše děti spolu s učitelským týmem a psem Sirkou tráví tento týden v krásné přírodě na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Mají zábavný program plný her, tvoření a učení. Fotky najdete průběžně na facebooku školy.

Více...
23. 5. 2018

Výsledky našich dětí ve SCIO testech 2017/2018 jsou nadprůměrné

Na jaře 2018 se naši páťáci zúčastnili celorepublikového srovnávacího Národního testování SCIO 2017/2018, které slouží pro získání zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR. Testování probíhalo online a celkem se jej zúčastnilo 14 540 žáků ze 484 škol v ČR. Děti jsou testovány z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, které jsou zohledněny při interpretaci výsledků.

Více...
9. 5. 2018

Proč jsou ovoce a zelenina barevné a zdravé?

V pátek 4. května 2018 se 1. a 2. třída zúčastnila programu v Národním technickém muzeu "Chytří gurmáni". Společnost BASF připravila nový program pokusů, který si naši žáci vyzkoušeli. Malí výzkumníci si díky vzrušujícím chemickým pokusům zodpověděli klíčovou otázku – Proč jsou ovoce a zelenina barevné a zdravé? Worksho motivoval děti, aby přemýšlely o tom, co jídlo obsahuje a učil analyzovat tyto látky prostřednictvím chemických experimentů.

Více...

Nadcházející události

3. 9. 2018

Zahájení školního roku 2018/2019 ve škole & třídní schůzky

Nový školní rok zahájíme v pondělí 3. září 2018 v 8:45. Těšíme se na všechny děti, jejich rodiče a zvláště na nové prvňáčky. První školní den není nutné přijít v uniformách. Po přivítání dětí proběhnou od 9:00 do 9:45 úvodní třídní schůzky. Vyučující i vedení školy budou k dispozici pro individuální dotazy.

Více...
29. 6. 2018

Vysvědčení

Předávání vysvědčení letos proběhne v pronajaté zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 na adrese Štefánikova 15 (6. patro). Předávání vysvědčení začne v 9:00 a skončí v 9:45, všichni žáci naší školy přijdou v uniformě. Od 9:45 dětem začínají prázdniny.

Více...
27. 6. 2018

Koncert dětí na závěr školního roku

Srdečně vás zveme koncert dětí naší základní školy, který se bude konat ve středu 27. 6. 2018 od 17:00 v pronajatém sále Církve Adventistů (Peroutkova 57, Praha 5, zastávka autobusu č. 137 Urbanova). Vstupné pro dospělé činí 50 Kč bude sloužit k úhradě pronájmu sálu. Děti vstup zdarma.

Více...
26. 6. 2018

Projektový den

V úterý 26. června 2018 čeká děti projektový den na téma "Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech". Děti budou pracovat na projektu se svou kolejí. Mimo jiné půjdou navštívit konkrétní evropské instituty/ambasády, projekt se protáhne i na odpolední vyučování. V úterý se nebude konat mše svatá ve škole. Kroužky se konají beze změny.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Naše základní škola funguje na Praze 5 od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích.

Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem, který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí, poskytujeme kvalitní vzdělání, nadstandardní výuku jazyků a nabízíme řadu kroužků. Pořádáme výlety rodin, pivo pro tatínky, workshopy pro maminky, přednášky a kurzy pro rodiče.

Dětem dáváme prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti, klademe důraz na etiku, orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života. Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Inspirujeme se inovativními metodami výuky, alespoň jednou za měsíc navštívíme zajímavou kulturní či vzdělávací akciPřirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty.

Zřizovatelem Základní školy Parentes Praha je Spolek Parentes. Všechny projekty spolku jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy spolku používáme na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů tvoří dary členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné.

Děti přijímáme do naplnění kapacity tříd i během školního roku. Budoucí prvňáčci se musí dostavit k zápisu. Ve školním roce 2018/2019 otvíráme 2. stupeň a přijímáme děti do 6. třídyNabízíme kvalitní alternativu ke studiu na víceletých gymnáziích.

Zaujala vás naše škola? Kontaktujte nás a přijďte na návštěvu!

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

ZŠ Parentes Praha