Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

3. 9. 2019

Přihlaste se do kroužků

V letošním roce opět nabízíme široké spektrum kroužků. Na individuální výuku v hudebních kroužcích je třeba se přihlásit už do středy 4. září, na skupinové kroužky to postačí do pátku 6. září. Co letos nabízíme a jak se přihlásit?

Více...
1. 9. 2019

Slavíme 5 let

Víte, že naše škola má už 5 let? 1. září 2014 do lavic na Radlické usedlo 9 dětí. Otevřeli jsme pouze 1. a 2. třídu, škola zabírala pouze 3. patro současné budovy. V pondělí 2. září 2019 naplní všechna 3 patra budovy 80 žáků sedmi tříd.

Více...
9. 8. 2019

Pomozte nám vyhrát trampolínu

Naše škola soutěží v letní soutěži GIVT na facebooku o nejhezčí a nejveselejší fotku. Chcete nám pomoci vyhrát trampolínu? Dejte svůj lajk přímo fotce č. 4 z naší školy. Fotka s největším počtem lajků vyhrává. Hlasovat můžete jen do 15. srpna do 10:00.

Více...
30. 6. 2019

Vysvědčení předáno

V pátek 28. června 2019 proběhlo v zasedací místnosti zastupitelstva MČ Praha 5 slavnostní předání vysvědčení. Atmosféra v sále byla slavnostní a velmi emotivní. Kromě páťaček, které odcházejí na osmiletá gymnázia, jsme se rozloučili s třídní učitelkou našich třeťáků a paní hospodářkou. Podívejte se na fotografie.

Více...

Nadcházející události

6. 10. 2019

Kurz pro rodiče adolescentů - úvodní setkání

Spolek Profamilia srdečně zve rodiče dětí ve věku od 13ti do 16ti let na kurz s názvem Adolescenti. Úvodní nezávazné setkání proběhne v ZŠ Parentes v neděli 6. října 2019 od 16:00 hodin. Kurz probíhá formou sedmi setkání nad případovými studiemi, které se zaměřují na různé aspekty výchovy adolescentů.

Více...
18. 9. 2019

Pivo tatínků 18/09/2019

Další tradiční pivo tatínků z naší školy a školky se bude konat ve středu 18. září 2019 od 19:30 v restauraci Zlatý klas na Smíchově (www.zlatyklas.cz). Rezervace je na Základní školu Parentes. Všichni tatínci jsou srdečně zváni.

Více...
17. 9. 2019

Výstava zvuku a sluchu

V úterý 17. září 2019 půjde 1. třída na interaktivní výstavu "Zážitkem k porozumění" pořádanou nadačním fondem Dar sluchu. Výstava formou prožitku přibližuje svět neslyšících.

Více...
2. 9. 2019

Zahájení školního roku 2019/20

V pondělí 2. září 2019 rodiče spolu s dětmi přivítáme v 8:45. Po té budou v 9:00 následovat úvodní třídní schůzky (o děti bude postaráno), na kterých probereme některá aktuální témata; konec je naplánován na 9:45. První školní den ještě nebude fungovat družina ani školní jídelna.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách. Naše základní škola funguje na Praze 5 od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích.

Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem, který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí, poskytujeme kvalitní vzdělání, nadstandardní výuku jazyků a nabízíme řadu kroužků. Pořádáme výlety rodin, pivo pro tatínky, workshopy pro maminky, přednášky a kurzy pro rodiče.

Dětem dáváme prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti, klademe důraz na etiku, orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života. Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Inspirujeme se inovativními metodami výuky, alespoň jednou za měsíc navštívíme zajímavou kulturní či vzdělávací akciPřirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty.

Zřizovatelem Základní školy Parentes Praha je Spolek Parentes. Všechny projekty spolku jsou koncipovány jako neziskové, veškeré příjmy spolku používáme na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů tvoří dary členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné.

Děti přijímáme do naplnění kapacity tříd i během školního roku. Budoucí prvňáčci se musí dostavit k zápisu v úterý 14. 4. 2020. Ve školním roce 2018/2019 jsme otevřeli 2. stupeň a přijímáme děti také do 6. třídyNabízíme kvalitní alternativu ke studiu na víceletých gymnáziích.

Zaujala vás naše škola? Kontaktujte nás a přijďte na návštěvu!

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

ZŠ Parentes Praha