Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

16. 12. 2019

Naše stáž v Irsku

Koncem listopadu se paní učitelka Marcela Kyzlinková, Ludmila Dubcová a paní zástupkyně Maria Glitzner měly možnost vydat na stáž do Irska. Naše škola získala grant, aby mohly navštívit školu prvního stupně a naučit se nové metody a postupy pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Více...
13. 12. 2019

DOXem křížem krážem

Byli jsme v DOXu! Bylo to skvělé! V rámci workshopu Pohádka o továrně jsme se dozvěděli, že galerie vznikla z bývalé továrny na motory do letadel. S průvodcem Martinem jsme prošli téměř celou galerii, viděli různé druhy umění.

Více...

Nadcházející události

13. 2. 2020

Den otevřených dveří v ZŠ Parentes II/2020

Srdečně zveme rodiče a děti na Den otevřených dveří v naší ZŠ Parentes, který se koná ve čtvrtek 13. února 2020 od 15:30 do 17:30. Prohlédnete si prostory školy a během prezentace se dozvíte to nejdůležitější přímo od paní ředitelky.

Více...
5. 2. 2020

Přednáška pro rodiče: matematika prof. Hejného - změna termínu

Ve středu 5. února 2020 od 16:00 proběhne v naší základní škole přednáška o Hejného matematice, kterou se učí naše děti. Seminář bude obsahovat i praktické ukázky. Přednášet bude lektorka Martina Josefová. Jedná se o náhradní termín za původně plánovaný 15. leden 2020.

Více...
27. 1. 2020 - 30. 1. 2020

Lyžařský kurz 2020 & pololetní vysvědčení & pololetní prázdniny

Od pondělí 27. ledna do čtvrtka 30. ledna 2020 pojedou děti na lyžařský kurz do Kořenova. Účastnický poplatek prosím uhraďte do 15. ledna 2020 na účet školy. Děti obdrží na kurzu ve čtvrtek 30. ledna vysvědčení. Pro děti, které nepojedou, bude ve škole probíhat náhradní program, vysvědčení dostanou také ve čtvrtek 30. ledna. V pátek 31. 1. budou pololetní prázdniny.

Více...
24. 1. 2020

Kino Světozor: Poruchy příjmu potravy

V pátek 24. ledna 2020 půjdou děti ze 3. - 7. třídy na program o poruchách příjmu potravy. Program začíná již v 8:30 v sále kina Světozor (Vodičkova 791/41, Praha 1), odchod ze školy tedy bude v 8:00 nebo sraz ve vestibulu před kinem v 8:15.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách . Naše základní škola funguje na Praze 5 od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích.

Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem , který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí , poskytujeme kvalitní vzdělání, nadstandardní výuku jazyků a nabízíme řadu  kroužků . Pořádáme výlety rodin, pivo pro tatínky, workshopy pro maminky, přednášky a kurzy pro rodiče .

Dětem dáváme prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti , klademe důraz na etiku , orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života . Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Inspirujeme se inovativními metodami výuky , alespoň jednou za měsíc navštívíme zajímavou kulturní či vzdělávací akci Přirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty .

Zřizovatele m Základní školy Parentes Praha je Spolek Parentes . Všechny projekty spolku jsou koncipovány jako neziskové , veškeré příjmy spolku používáme na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů tvoří dary členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné .

Děti přijímáme do naplnění kapacity tříd i během školního roku. Budoucí prvňáčci se musí dostavit k zápisu v úterý 14. 4. 2020 . Přijímací zkoušky na 2. stupeň do 6. třídy 2020/2021 proběhnou v úterý 26. května 2020 . Nabízíme kvalitní alternativu ke studiu na víceletých gymnáziích.

Zaujala vás naše škola?  Kontaktujte nás a přijďte na návštěvu!

 

Den otevřených dveří

Zápis do 1. třídy 2020/2021

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

ZŠ Parentes Praha