Základní škola Parentes Praha

Ze života školy

31. 1. 2020

Získali jsme milionový grant EU na personální rozvoj

Naše škola opět získala grant MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání EU na projekt s názvem „Inovace škol Parentes“. Projekt je zaměřený zejména na personální podporu vzdělávání, podporu profesního rozvoje pedagogů a spolupráce s rodiči. V praxi to například znamená, že v naší mateřské i základní škole můžeme zaměstnat školní asistenty a provozovat řadu kroužků.

Více...
24. 1. 2020

2. místo v soutěži Vánoce očima dětí

V tradiční soutěži Vánoce očima dětí 2019 pořádané Klášterem Pražského Jezulátka získala 2. místo v kategorii 4 - 7 let žákyně naší školy Karolína M. Porota ocenila její obrázek v kategorii "spontaneita". Gratulujeme!

Více...

Nadcházející události

17. 2. 2020 - 23. 2. 2020

Jarní prázdniny 2020 ve škole

Od pondělí 17. února do neděle 23. února 2020 budou Jarní prázdniny, škola bude zavřena. Přejeme všem dětem i rodičům příjemné prožití volných dnů!

Více...
13. 2. 2020

Den otevřených dveří v ZŠ Parentes II/2020

Srdečně zveme rodiče a děti na Den otevřených dveří v naší ZŠ Parentes, který se koná ve čtvrtek 13. února 2020 od 15:30 do 17:30. Prohlédnete si prostory školy a během prezentace se dozvíte to nejdůležitější přímo od paní ředitelky.

Více...
12. 2. 2020

Pivo tatínků 02/2020

Další tradiční pivo tatínků z naší školy a školky se bude konat ve středu 12. února 2020 od 19:00. Sejdeme se jako obvykle ve Zlatém klasu na Smíchově www.zlatyklas.cz. Stůl je rezervován na ZŠ Parentes. Všichni jste srdečně zváni!

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu s nízkým počtem dětí ve třídách . Naše základní škola funguje na Praze 5 od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích.

Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem , který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí , poskytujeme kvalitní vzdělání, nadstandardní výuku jazyků a nabízíme řadu  kroužků . Pořádáme výlety rodin, pivo pro tatínky, workshopy pro maminky, přednášky a kurzy pro rodiče .

Dětem dáváme prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti , klademe důraz na etiku , orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života . Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Inspirujeme se inovativními metodami výuky , alespoň jednou za měsíc navštívíme zajímavou kulturní či vzdělávací akci Přirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty .

Zřizovatele m Základní školy Parentes Praha je Spolek Parentes . Všechny projekty spolku jsou koncipovány jako neziskové , veškeré příjmy spolku používáme na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů tvoří dary členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné .

Děti přijímáme do naplnění kapacity tříd i během školního roku. Budoucí prvňáčci se musí dostavit k zápisu v úterý 14. 4. 2020 . Přijímací zkoušky na 2. stupeň do 6. třídy 2020/2021 proběhnou v úterý 26. května 2020 . Nabízíme kvalitní alternativu ke studiu na víceletých gymnáziích.

Zaujala vás naše škola?  Kontaktujte nás a přijďte na návštěvu!

 

Zápis do 1. třídy 2020/2021

Přijímáme do 6. třídy

 

 

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

ZŠ Parentes Praha