Ze života školy

18. 6. 2021

Program do konce školního roku

Během příštího týdne a půl nečeká děti už běžná školní výuka. Kromě odevzdávání učebnic a projektového dne 1. stupně na téma Výchova demokratického občana půjdou děti na výlety, procházky, dílny či jiné akce s třídními učiteli.

Více...
17. 6. 2021

Malí chemici

Prvňáčci si tento týden vyzkoušeli roli malých chemiků. Ve středu 16. června 2021 se zúčastnili programu Kids´ Lab Abrakadabra v Národním technickém muzeu. Podívejte se, jak jim to šlo!

Více...
16. 6. 2021

SCIO testy naší 7. třídy vysoce nadprůměrné

I letos na jaře se naše škola zapojila do SCIO Národního testování 3., 5. a 7. tříd. Výsledky našich žáků 7. třídy v českém jazyce i matematice řadí naši školu mezi 10 % nejúspěšnějších. V Českém jazyce se mezi 67 testovanými školami umístila naše 7. třída jako 2. nejlepší, v matematice pak 6. nejlepší v ČR.

Více...
11. 5. 2021

Od 17. 5. budou chodit do školy všechny děti

Od pondělí 17. května 2021 budou chodit do školy všechny děti, ruší se rotace a třídy se mohou míchat. Vrátíme se k původnímu rozvrhu. Nadále bude platit povinnost nosit roušky a nutnost testování se.

Více...

Nadcházející události

21. 6. 2021

Keramická dílna Maříž

V pondělí 21. 6. půjde 5. třída do keramické dílný Maříž na Praze 4, kde žáci si budou moci namalovat hrníček, misku, figurku atd. Sraz v 8:45 ve školy, odchod po testování. Návrat během 6. vyučovací hodiny.

Více...
28. 6. 2021

Projektový den pro celý 1. stupeň: Výchova demokratického občana

V pondělí 28. června 2021 proběhne pro celý první stupeň projektový den na téma Výchova demokratického občana. První stupeň vyučování končí 12:20, druhý stupeň končí 13:10, odpolední vyučování neproběhne. Už nebudou kroužky ani anglická družina. Česká družina je v provozu jako vždy, tedy do 17:00.

Více...
29. 6. 2021

Třídní výlety

V pondělí 29. června 2021 vyrazí děti na výlety. Tři třídy mají namířeno do ZOO. Třídní učitelé budou o akcích informovat.

Více...
30. 6. 2021

Vysvědčení

Vysvědčení se vydává ve středu 30. 6. 2021 během první vyučovací hodiny. Dřívější vydání těm, kteří již nyní vědí o své absenci, není možné. Termíny pro vyzvednutí během prázdnin budou rodičům včas zaslány.

Více...

Kdo jsme

Jsme soukromá základní škola rodinného typu nízkým počtem dětí ve třídách. Naše základní škola funguje od 1. září 2014 a navazuje na činnost Základní školy Navis (dříve Parentes) v Dobřejovicích. Od prosince 2020 sídlíme na adrese Tlumačovská 32, Praha 5 - Stodůlky.

Škola je inspirována celosvětově osvědčeným vzdělávacím programem , který se zakládá na aktivní spolupráci rodiny a školy při výchově dětí. V naší základní škole vytváříme dětem bezpečné a harmonické prostředí , poskytujeme kvalitní vzdělání, nadstandardní výuku jazyků a nabízíme řadu  kroužků . Pořádáme výlety rodin, pivo pro tatínky, workshopy pro maminky, přednášky a kurzy pro rodiče .

Dětem dáváme prostor pro všestranný rozvoj jejich osobnosti , klademe důraz na etiku , orientaci v sociálních situacích současného světa a duchovní rozměr života . Velkou pozornost věnuje škola i výběru pedagogů a jejich profesnímu růstu. Inspirujeme se inovativními metodami výuky , alespoň jednou za měsíc navštívíme zajímavou kulturní či vzdělávací akci Přirozeným základem výchovy dětí v naší škole jsou křesťanské hodnoty .

Zřizovatelem Základní školy Parentes Praha je Spolek Parentes . Všechny projekty spolku jsou koncipovány jako neziskové , veškeré příjmy spolku používáme na rozvoj jeho aktivit. Významnou část příjmů tvoří dary členů a externích dárců. Pro pokrytí provozních nákladů je nicméně od rodičů vybíráno školné .

Na školní rok 2021/22 přijímáme děti do naplnění nové kapacity tříd. Nabízíme kvalitní alternativu ke studiu na víceletých gymnáziích.
Zápis do 1. třídy na školní rok 2021/22 proběhne 6. 4. 2021. Budeme přijímat 20 dětí.
Přestupové zkoušky do 6. třídy na školní rok 2021/22 proběhnou 25. 5. 2021. Počet volných míst závisí na počtu dětí, které přestoupí z naší školy na gymnázium. 

Zaujala vás naše škola? Kontaktujte nás a přijďte na návštěvu! 

Přijímáme děti

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

ZŠ Parentes Praha