Brihtkids (0-3 roky)
Kojenec
Primární
Sekundární

BrightKids (0-3 roky)

Projekt Bright Kids „jméno školy““ je založen na pozorování, manipulaci, experimentování a hře. Hravými aktivitami stimulujeme motoriku a podporujeme smysluplné poznávání reality.“

To vše v prostředí plném podnětů, přívětivé, teplé a bezpečné, spolu s profesionály, kteří jim s láskou a respektem pomáhají šťastně vyrůstat.

Slevy a stipendia

Objevte stipendia a slevy, které můžete využít

Více informací

Vzdělávací projekt

Projekt Bright Kids ZŠ Parentes je založen na pozorování, manipulaci, experimentování a hře. Hravými aktivitami stimulujeme motoriku a podporujeme smysluplné poznávání reality.“

Metodika Monstessori

Vychází vstříc individuálním potřebám žáka, respektuje jeho odlišný vývojový rytmus, praktické životní činnosti rozvíjejí jeho samostatnost v pracovním a experimentálním prostředí se smyslovými, kulturními, jazykovými a matematickými materiály.“

Včasná stimulace

Naším cílem je usnadnit lepší neurologickou organizaci tím, že provedeme odpovídající stimulaci všech funkcí zapojených do mozku, aby učení mohlo být skutečné.

„role rodin“

„Vztah mezi rodiči a vychovateli je každodenní výměnou informací o vývoji jejich dítěte.
Individuální rozhovory s rodiči jsou jedním z nezbytných nástrojů pro poradenství v oblasti vzdělávání jejich dětí.
Čtvrtletní setkání k předávání akademických a školicích cílů.
Škola pro rodiče a konference o vzdělávacích a aktuálních problémech.“

Výchova k hodnotám

Upřednostňujeme sociální výchovu prostřednictvím integrace do skupiny prostřednictvím komunikace, spolupráce a odpovědnosti. Snažíme se získat návyky chování integrující rozum, vůli a cit. Nabízí příležitosti pro vztahy s dospělými a vrstevníky, jak se dostat ze sebe.

Doplňkové aktivity

To jsou všechny služby a aktivity, které škola Alborada nabízí

Více informací

Plán

Škola Alborada Arenales nabízí prodlouženou otevírací dobu od 7:00 do 18:00

Více informací

Služby úsvitu

Psychopedagogická ordinace
Ošetřovatelství
Flexibilní plán
Jídelna
Rodinný trénink